Crowe - een helder verslag van 2019

Download hier ons ‘heldere verslag’ over 2019. Accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (oob’s) zoals bijvoorbeeld beursfondsen, dienen jaarlijks een helder verslag te publiceren. Crowe Foederer controleert geen oob’s en kent deze verplichting niet. Toch willen wij graag een helder en eerlijk verslag publiceren, gericht op waar wij staan als organisatie en welke ontwikkeling wij hebben doorgemaakt in 2019. Omdat we ons als Crowe Foederer midden in de samenleving bevinden. Omdat we graag willen delen hoe de dagelijkse praktijk van ons als nationaal en internationaal full-service accountantskantoor er uitziet. En uiteraard om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van onze dienstverlening in 2019.

+31 (0)40 264 96 10 Vestigingen