Woningcorporaties header

Woningcorporaties

De nieuwe woningwet welke per 1 juli 2015 is ingegaan geeft corporaties een duidelijk kader voor de toekomst. Maar maatwerk blijft nodig. Gelukkig is er nog steeds veel ruimte over om keuzes te maken. De uitdaging is om dat met wijsheid en verstand van zaken te doen.

De regelgeving inclusief verslaggevingseisen zijn nu nog gelijk voor alle woningcorporaties. Dit gaat op korte termijn veranderen, waarbij woningcorporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden zullen worden aangemerkt als Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s). De OOB status leidt tot nog meer extra lasten.

Crowe Horwath Foederer, vestiging Lelystad, heeft relevante ervaring en kennis op het gebied van controle en begeleiding van kleinere woningcorporaties (tot maximaal 1.500 verhuureenheden). Wij doen dit in verschillende rollen, namelijk als ‘financieel deskundige’ op afroep of als controlerend accountant waarbij wij betrokken zijn bij het gehele jaarverslaggevingstraject inclusief onderzoek naar de digitale Verantwoordings informatie danwel in de vorm van ondersteuning bij het opstellen van de digitale Prognose informatie of implementatie van de modelmatige waardering van het vastgoedbezit tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Voor dergelijke woningcorporaties bieden wij dienstverlening op maat in ondersteuning op fiscaal, juridisch en financieel gebied.

Bent u een Corporatie nieuwe stijl met minder dan 1.500 verhuureenheden en wilt u graag op een efficiënte wijze invulling geven aan de nieuwe werkelijkheid tegen aantrekkelijke tarieven dan gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Nieuws over Woningcorporaties