Woningcorporaties header

WoningcorporatiesDe veranderende omgeving van corporaties vraagt om een omslag in hun denken en doen. Corporaties moeten bedrijfsmatiger opereren, willen ze overleven in de veranderende woningmarkt. Scenariodenken, professionele vastgoedsturing, inzicht in kasstromen en samenwerking met andere partijen worden steeds belangrijker. Met de nieuwe woningwet hebben corporaties een duidelijk kader voor de toekomst. Maar maatwerk blijft nodig. Gelukkig is er nog steeds veel ruimte over om keuzes te maken. De uitdaging is om dat met wijsheid en verstand van zaken te doen.

De regelgeving inclusief verslaggevingseisen zijn nu nog gelijk voor alle woningcorporaties. Dit gaat op korte termijn veranderen, waarbij woningcorporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden zullen worden aangemerkt als Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s). De OOB status leidt tot nog meer extra lasten.

Crowe, vestiging Lelystad,heeft relevante ervaring en kennis op het gebied van controle en begeleiding van kleinere woningcorporaties (tot maximaal 2.500 verhuureenheden). Wij doen dit in verschillende rollen, namelijk als controlerend accountant waarbij wij betrokken zijn bij het gehele jaarverslaggevingstraject inclusief onderzoek naar de dVi of als ‘financieel deskundige’ op afroep waarbij wij corporaties kunnen ondersteunen bij het opstellen van de financiële verantwoording of bijvoorbeeld de dPi. Voor deze woningcorporaties bieden wij dienstverlening op maat in ondersteuning op fiscaal, juridisch en financieel gebied.

Bent u een Corporatie nieuwe stijl met minder dan 2.500 verhuureenheden en wilt u samenwerken met een slagvaardige accountantsorganisatie die past bij uw cultuur en omvang tegen aantrekkelijke tarieven, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Neem vrijblijvend contact op met Peter Huijsmans of Evert Posthoorn en leg uw vraagstukken aan hen voor.

Nieuws over Woningcorporaties