Onderwijsinstellingen-heade

OnderwijsinstellingenOnderwijsinstellingen zijn van groot belang voor onze samenleving, waarbij de kwaliteit en continuïteit van onderwijs voorop staan. Een uitdaging voor veel bestuurders en toezichthouders. Dit vraagt om een professionele organisatie die in staat is om tijdig in te spelen op veranderingen in de omgeving. Dit vraagt professionalisering van bestuurders, schoolleiders en toezichthouders op het gebied van bedrijfsvoering, HR en financiële deskundigheid.

Om te voldoen aan de complexe regelgeving en tijdig te kunnen inspelen op de snel veranderende omgeving dient de onderwijsinstelling te beschikken over een effectief werkend risicobeheersingssysteem. Verder is inrichting van een adequate planning & control cyclus hierbij een must.

Een andere uitdaging is de snelheid van de digitalisering. Niet alleen in het onderwijsondersteunende proces, maar ook in het primaire onderwijsproces. De toenemende mate van digitalisering biedt hoogfrequente data over het leerproces en het behaalde rendement. Mits goed geïnterpreteerd kunnen deze ‘big data’ waardevolle inzichten geven in het leerproces. Hierbij is echter wel van belang dat de onderwijsinstelling wel voldoende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om de betrouwbaarheid en de integriteit van deze data te waarborgen.

De onderwijsaccountants en specialisten van Crowe hebben passende kennis in huis om samen met u deze uitdaging aan te gaan!