Hotel-header

HotelsNa een goed 2015 zal de vraag naar logies in 2016 verder groeien (trend rapport Rabobank 2015). Deze groei komt door de aantrekkende economie en de structurele groei van het aantal buitenlandse toeristen. Van dit laatste profiteren echter vooral de regio Amsterdam en de kustgebieden. In de rest van Nederland blijft de hotelbranche een uitdagende markt. Consumenten gaan weliswaar vaker op vakantie, maar letten dan wel sterk op kortingsacties. Ook het bedrijfsleven blijft kritisch ten aanzien van het buitenshuis organiseren van bijeenkomsten en dus het huren van zalen of hotelkamers. Tegelijkertijd neemt het aanbod van hotels structureel toe. Bestaande hotels en ketens breiden uit en nieuwe hotels worden steeds groter. Daarnaast ervaren hotels de groeiende concurrentie van branchevreemde aanbieders zoals vakantieparken met unieke accommodaties, de vele bed & breakfast-concepten en AirBnB-achtige aanbieders. Overall is er sprake van een neutraal sentiment in de markt; het gevolg van een stijgende vraag versus een toenemend aanbod.

Voor de lange termijn is de prognose gematigd positief. Het internationaal toerisme groeit jaar-op-jaar en Nederland zal hier, met Amsterdam als toeristische hotspot, de vruchten van plukken. Ook de zakelijke markt trekt verder aan; Nederland is een knooppunt voor logistiek en internet en dus een interessante meetingpoint voor veel bedrijven. Aangezien steeds meer boekingen via online boekingssites verlopen, tegen scherpe prijzen en hoge provisies, komen marges verder onder druk te staan. Onderscheidend vermogen door ligging en concept, het realiseren van een goede online profilering en het strak sturen op met name personeelskosten en inkoop in combinatie met goed revenue management (onder meer toepassen dynamic pricing), zijn de belangrijkste kritische succesfactoren om rendabel te blijven.

Kansen en bedreigingen

Dynamic pricing; door middel van yield- (of revenue)management gericht prijzen laten mee ontwikkelen met de vraag, om zo afhankelijkheid van kortingsacties te voorkomen. Dit vraagt wel een goed CRM programma dat inzicht geeft in de ontwikkeling van bezettingsgraad, kamerprijzen, klantgegevens, klantbehoefte en de mogelijkheid om combinaties met diverse arrangementen aan te bieden.

Overall is de grote uitdaging voor de hotellerie de steeds korter wordende lifecycle van marketingmodellen tegenover de langere terugverdientijd van kosten en investeringen. Een hotelondernemer moet blijven investeren en innoveren om onderscheidend te blijven en klanten te blijven verleiden om te komen. Ondernemerskwaliteiten worden dus steeds belangrijker, net zoals locatie, concept en voldoende solvabiliteit en cashflow.

Door onze dienstverlening aan zowel Amsterdamse, landelijke en internationale hotel (ketens), hebben wij veel kennis en inzicht ontwikkeld in de branche. Daartoe behoort ook de kennis in geldende wetgeving. Er zijn allerlei hulpmiddelen om uw branche te kunnen sturen zoals kengetallen vanuit Horwath HTL. Ook vanuit andere informatiebronnen is branche informatie beschikbaar, maar dit zijn “slechts” gemiddelden.

Aangezien de gemiddelde kamerprijzen onder druk staan en continue aan verandering onderhevig zijn, is het hebben van de juiste informatie van essentieel belang. Wij kunnen u daarmee helpen, omdat wij ruim 20 jaar ervaring hebben in de Hotelbranche.

U kunt bij ons o.a. de volgende diensten verwachten:

  • Financiële verantwoording
  • Taxaties
  • Best Practice Analysis
  • Kosten / Baten analyse van investeringen
  • Due Diligence

Wanneer principe afspraken zijn gemaakt over een aankoop van een bedrijf of vastgoed, is het vaak noodzakelijk om een due diligence uit te voeren om de feiten te toetsen die de beslissing moeten staven en ondersteunen. Dit betreft onderzoek van de financiele situatie, wettelijke verplichtingen, klantgegevens en andere documenten.

Wilt u meer weten over hoe wij bovenstaande voor u kunnen realiseren, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Nieuws over Hotels