Horeca-header

Horeca en toerismeDe toenemende schaalvergroting en ketenvorming, alsmede branchevervaging en vervlechting zijn bedreigingen voor de klassieke horeca aanbieder. Kwaliteit, gastvrijheid en beleving zijn van essentieel belang om een meerprijs te kunnen realiseren. De digitale wereld maakt het voor de consument eenvoudig om vooraf al een keuze te maken op het gebied van aanbod, kwaliteit en pricing. De juiste inzet van online marketing en sociale media is erg belangrijk, om mee te kunnen gaan met de digitalisering.

De Horeca profiteert momenteel van de aantrekkende economie. In nagenoeg alle branches is sprake van groei. Branchedeskundigen verwachten zowel in 2015 als 2016 een 2,5% groei, veroorzaakt door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer inkomend toerisme (bron: cijfers en trends Rabobank 2015).

Om voluit te profiteren van deze groei is het noodzakelijk de juiste financiele informatie van uw eigen onderneming te kennen. Verhoudingscijfers zijn in de Horeca erg belangrijk, denk aan brutomarge en omzet per medewerker. Zo zijn er meer belangrijke kencijfers om uw onderneming op te sturen. Onze branchespecialisten kunnen u hierbij ondersteunen en inzichtelijk maken hoe uw onderneming ontwikkelt. En waar uw kansen en bedreigingen liggen. Met gebruik van onze standaardoplossingen zijn wij in staat uw onderneming te vergelijken met de branche (benchmarking).

Wij hebben jarenlange ervaring en weten wat er speelt. Graag gaan we daarover met u in gesprek.

Nieuws over Horeca