Automotive-header

AutomotiveBent u ondernemer of op een andere wijze werkzaam in de autobranche dan heeft u ongetwijfeld een afwisselende baan. Er zijn weinig branches waar zoveel gebeurt als in uw branche. De autobranche is eigenlijk al jaren volop in beweging en doet haar naam daarmee alle eer aan. Veel ontwikkelingen in de branche worden ervaren als bedreigingen. Maar daar waar bedreigingen zijn, zijn ook kansen. Kansen en bedreigingen vragen om strategische keuzes.

Wij hebben in 2014 een klein onderzoek gedaan naar strategische keuzes voor de autoverkoper. We hebben acht strategische keuzes onderzocht waarbij we per strategische keuze hebben gekeken in hoeverre deze belangrijk is voor de onderneming. Tevens hebben we onderzocht in hoeverre de ondernemer flexibel is in het bijstellen van zijn keuzes. We hebben de resultaten van ons onderzoek uitgewerkt in een tabel waarbij onderscheid is gemaakt tussen de merkgebonden autodealer en de vrije autohandelaar.


Uit bovenstaande tabel blijkt onder andere dat de merkgebonden autodealer weinig flexibel is in het aanpassen van zijn strategische keuzes. Vaak is hij aangewezen op het middel kostenbesparing om bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Nieuws over Automotive