Apotheken-header

ApothekenDe apothekersbranche is de afgelopen jaren steeds aan verandering onderhevig geweest en nog steeds zijn er volop ontwikkelingen bij de overheid en zorgverzekeraars. Gezien de enorme uitgaven in de zorg zal deze tendens zich blijven voortzetten. Met name de onduidelijkheid van wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de apotheek maken het bijzonder lastig voor de apotheker om hierop adequaat te kunnen reageren.

Er zijn allerlei hulpmiddelen om de apotheek te kunnen sturen zoals kengetallen van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Ook vanuit andere informatiebronnen is branche informatie beschikbaar, maar dit zijn “slechts” gemiddelden. Ook zijn er leveranciers die de apotheker ondersteunen om zo optimaal mogelijk geneesmiddelen af te leveren, rekening houdend met contractgegevens van zorgverzekeraars, preferentiebeleid etc..

Aangezien de brutomarges, de receptregelvergoedingen continue aan verandering onderhevig zijn, is het hebben van de juiste informatie van essentieel belang. Wij kunnen u daarmee helpen omdat wij ruim 15 jaar ervaring hebben in het begeleiden van apothekers.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • Het compleet verzorgen van uw financiële administratie;
  • Het opstellen van periodieke financiële rapportages met begrotingen;
  • Het digitaliseren van uw administratie door middel van scanoplossingen voor uw inkoopfacturen, exporteren van de declaraties vanuit uw apothekerspakket naar uw financiële pakket, het werken met bankkoppelingen waardoor ook de betalingen en ontvangsten worden bijgewerkt in uw debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • Data science;
  • Het optimaliseren van uw bedrijfsvoering;
  • Samenstellen van uw jaarrekening;
  • Het Verzorgen van uw fiscale aangiften;
  • Het compleet ontzorgen van uw personeels- en salarisadministratie;
  • Begeleiding bij koop en verkoop van uw apotheek;
  • Het aantrekken van financiering om uw plannen te realiseren.

Wilt u weten hoe wij, u als apotheker, met bovenstaande kunnen bij staan en zaken voor u kunnen realiseren, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek!