Advocatuur-header

AdvocatuurDe juridische dienstverleningsbranche is de afgelopen jaren steeds aan verandering onderhevig geweest. De aantrekkende economie zorgt in 2016 voor toenemende vraag naar juridische diensten (volumegroei >3%). Om optimaal te kunnen profiteren van deze groei zullen advocatenkantoren hun business en verdienmodel tegen het licht moeten houden.

Opdrachtgevers vragen in toenemende mate om flexibiliteit en transparantie. Digitalisering zorgt ervoor dat klanten in toenemende mate zelf in staat zijn kennis te verkrijgen. Dit vraagt van advocatenkantoren investeringen in specialisatie en digitalisering om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Digitalisering maakt het eveneens mogelijk om te differentiëren in prijs en klantbenadering. Maatwerk, specialisme en standaardwerkzaamheden vragen om een andere benadering en andere tarieven. (bron; branche rapport Rabobank 2015)

Deze ontwikkelingen zorgen er eveneens voor dat prijzen onder druk blijven staan. De hoge uurtarieven die vóór 2010 gerekend werden, worden door steeds minder opdrachtgevers geaccepteerd. Advocatenkantoren spelen hierop in door te werken met alternatieve verdienmodellen, zoals fixed price, as-a-service verdienmodellen en ‘freemiums’. Dit is ook nodig om de concurrentie met juridische adviesbureaus, accountantskantoren en rechtsbijstandverzekeraars aan te kunnen.

Switch in de organisatie is nodig

De prognose voor de lange termijn is positief. Advocatenkantoren profiteren van de economische groei en de toenemende juridisering van de maatschappij. Dit vraagt ook van kantoren om naar hun eigen organisatie te kijken. Steeds meer kantoren kiezen voor een ander organisatiemodel dan het klassieke partnermodel. Deze stap is ook nodig om personeel te binden. Personeel maakt in een competitieve markt het verschil maken. Competenties als relatiemanagement, acquisitie en consultancyvaardigheden zijn in de markt belangrijker, naast juridisch hoogstaand advies.

Door onze dienstverlening aan zowel regionale als landelijke kantoren, hebben wij veel kennis en inzicht ontwikkeld in de branche. Daartoe behoort ook de kennis in geldende wetgeving, verordeningen en verslaggevingsvoorschriften (BLOS) (WFT). Er zijn allerlei hulpmiddelen om uw branche te kunnen sturen zoals kengetallen. Ook vanuit andere informatiebronnen is branche informatie beschikbaar, maar dit zijn “slechts” gemiddelden.

Aangezien de brutomarges, en uurtarieven onder druk staan en continue aan verandering onderhevig zijn, is het hebben van de juiste informatie van essentieel belang. Wij kunnen u daarmee helpen omdat wij ruim 20 jaar ervaring hebben in het begeleiden van advocaten, notarissen, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders en overige juridische dienstverleners.

Wilt u meer weten over hoe wij bovenstaande voor u kunnen realiseren, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek!

Nieuws over Advocatuur