In gesprek: Wat boeit en bindt jonge millennials en Gen Z

Jonge millennials zijn geboren tussen 1985 en 1995. Ze zijn handig met technologie en worden gezien als idealistisch. Ze verkiezen flexibiliteit boven zekerheid. Leden van Gen Z zijn geboren tussen 1996 en 2015. Ze kennen geen wereld zonder smartphones en zijn echte digital natives. Door crisisjaren die ze hebben meegemaakt worden ze gezien als realistischer en pragmatischer dan millennials. Authenticiteit en duurzaamheid zijn key voor deze doelgroep.

Wat boeit en bindt jou als ‘jonge’ Crowe medewerker? Wat zou Crowe anders / beter kunnen doen en wat doen we al goed? Kortom: tijd voor een goed gesprek in de vorm van een ‘round table’ tussen generatiegenoten, onder leiding van Charlotte Fokker en Reggie Mutsers.

Deelnemers: maximaal 20 personen per sessie.

Sprekers

Reggie Mutsers
Business partner talent & recruitment HR
Charlotte Fokker
Manager Indirect Tax