Pensioenadvies-header
afgelopen

Seminar "Wijziging pensioenovereenkomst: is uw pensioenregeling nog up-to-date?"

De afgelopen jaren zijn er meerdere (wets)-wijzigingen doorgevoerd die mogelijk ook gevolgen hebben voor uw pensioenregeling, denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de pensioenleeftijd. Ook veranderende maatschappijopvattingen, herstructurering van activiteiten of een fusie of overname kunnen reden voor wijziging zijn.

Gevolgen van deze wijzigingen zijn vaak legio: het karakter van de regeling of de productkenmerken van de regeling wordt gewijzigd, de opbouw wordt versoberd, uw onderneming valt onder de werkingssfeer van een ander pensioenfonds of de pensioenlasten wijzigen.

De keuzes die ten grondslag liggen aan deze wijzigingen hebben veelal grote gevolgen. Daarom is het voor u van belang om te weten hoe u tot een goede en rechtsgeldige beslissing komt. Mag u de pensioenovereenkomst wel eenzijdig wijzigen? Welke eisen worden gesteld aan het wijzigen van een pensioenovereenkomst? Tijdens het seminar komen onder andere deze onderwerpen aan bod.

Dit seminar organiseren wij in samenwerking met Boels Zanders Advocaten.

Programma

15:15 uur Ontvangst
15:30 uur Opening door Bram Krijnen en Hayat Barrahmun
15:45 uur Behandeling van praktijkcasussen door Berry Croonen en Bram Krijnen
16:30 uur Juridische vraagstukken bij wijziging van de pensioenovereenkomst door Hayat Barrahmun
17:00 uur Afsluiting met aansluitend een informele borrel

Voor wie

Het seminar is uitermate geschikt voor bedrijven met een pensioenregeling, die overwegen om in de nabije toekomst hun pensioenregeling te wijzigen. Ook voor bedrijven die hun activiteiten hebben gewijzigd dan wel gaan wijzigen en voor bedrijven die op overnamepad zijn, is dit seminar een aanbeveling.

Het seminar wordt u aangeboden door Crowe Horwath Foederer en Boels Zanders Advocaten.

Locatie

Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
E
events@crowefoederer.nl
image of location

Bram Krijnen - Pensioenconsultant

Bram Krijnen adviseert ondernemingen over uiteenlopende personeelsvraagstukken. Hij richt zich met name op vraagstukken waar belangrijke en impactvolle ‘events’ aan ten grondslag liggen zoals wijzigingen van pensioenregelingen, harmonisatie van regelingen en uitvoering, herstructurering, etc.

Berry Croonen - Pensioenjurist

Berry Croonen heeft na zijn studie Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg zijn intrede gedaan in de pensioenwereld. Binnen Foederer Pension & Benefits Consultants houdt Berry zich als pensioenjurist bezig met pensioen juridische thema's binnen collectieve pensioenregelingen zoals wijzigingen van pensioenregelingen en vraagstukken met betrekking tot werkingssfeer pensioenfondsen en medezeggenschap.

Hayat Barrahmun - Advocaat

Hayat is sinds 2002 advocaat en specialist in het arbeidsrecht. Hayat is gedreven in arbeidsrechtelijke vraagstukken variërend van collectieve ontslagzaken (reorganisaties) tot individuele arbeidskwesties, waaronder arbeids-ongeschiktheid, dossieropbouw en arbeidsconflicten. Hayat heeft door afronding van de leergang Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit tevens de titel Certified Pensioen Lawyer (CPL). Als teamleider van team pensioen is Hayat aanspreekpunt voor alle juridische pensioenvraagstukken. Zij is tevens lid van de sectorgroep food & agri. Vanuit de vestiging Eindhoven treedt Hayat op voor (internationale) ondernemingen.