Banner Hrt Business Sessions
afgelopen

Seminar "Update wijzigingen wet- en regelgeving WGA en DBA"

"Wist u dat u voor 1 oktober 2016 moet kiezen? De afronding van de Wet BeZaVa (WGA en ZW) is aanstaande, aan u om een meerjarige keuze te maken. Kiest u voor publiek of privaat verzekeren. Maak een weloverwogen beslissing."

"Sinds 1 mei is er veel veranderd voor bedrijven die freelancers en ZZP-ers inzetten. Hoe is deze verandering de afgelopen periode 'geland' in het bedrijfsleven en hoe gaat u hier als bedrijf mee om?"

HRT Business Professionals en Crowe Horwath Foederer dragen graag bij aan een verdere verbreding van uw kennis met betrekking tot actuele zaken binnen ons vakgebied. Daarom organiseren wij op donderdag 8 september om 15.00 uur (kantoor Eindhoven) aanstaande een nieuwe editie van de HRT Business Sessions.

Onderwerpen

Tijdens deze sessies behandelen we actuele onderwerpen die voor uw organisatie van belang zijn. Navolgend treft u de onderwerpen en het programma op 6 en 8 september aanstaande.

1. Wet WGA en Wet BeZaVa

Drie jaar geleden is de Wet BeZaVa ingevoerd. Het doel hiervan is het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid bij werknemers die vanuit een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet terecht komen. Hierop volgend wordt op 1 januari 2017 de ‘modernisering Ziektewet’ afgerond door samenvoeging van de premies WGA-vast en WGA-flex. De nieuwe wet kent ook nieuwe bepalingen met betrekking tot de omzetting van UWV naar verzekeraar en vice versa.

Elke werkgever staat nu voor de keuze of hij zich voor dit samengevoegde WGA-risico (de kosten van werknemers die vanuit vaste én tijdelijke contracten zijn ingestroomd in de WGA) publiek moet verzekeren of eigenrisicodrager moet worden of blijven. Gezien de impact van de wijzigingen per 2017 is een weloverwogen keuze belangrijk.

Vóór 1 oktober 2016 moet de keuze bekend zijn bij de Belastingdienst, ongeacht of u nu eigenrisicodrager bent of niet. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over:
• De laatste ontwikkelingen rond de nieuwe WGA en ZW;
• Een overzicht van uw opties bij de keuze: wel of niet eigen risico dragen voor de WGA;
• Concrete tips ter ondersteuning bij uw besluitvorming;
• De noodzaak van schadelastbeheersing.

2. Wet DBA en de nieuwe VAR

Sinds 1 mei 2016 is de oude VAR die door ZZP-ers en freelancers werd gebruikt wanneer zij werkzaamheden voor uw organisatie verrichtten, niet meer geldig. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Nu de stofwolken zijn neergedaald blikken we met u terug op de afgelopen periode en praten u bij over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen deze wet. Ook geven we u adviezen om hier binnen uw organisatie zo goed mogelijk mee om te gaan. Roeland van Esveld zal zijn ervaringen in de afgelopen maanden met u delen.

Programma

15:00 uur Ontvangst met koffie en thee
15:30 uur Introductie door Huibert de Potter (HRT Business Professionals)
15:40 uur Wet WGA en Wet BeZaVa – Bram Krijnen (Foederer Pension & Benefits Consultants)
16:20 uur Wet DBA en de nieuwe VAR – Roeland van Esveld (Crowe Horwath Foederer)
17:00 uur Afsluiting en borrel

Locatie

Crowe Horwath Foederer Eindhoven
Beukenlaan 60 (NAVI: Koenraadlaan 102)
5651 CD Eindhoven
T
040 264 96 10
E
eindhoven@crowefoederer.nl
image of location

Bram Krijnen adviseert ondernemingen over uiteenlopende personeelsvraagstukken. Hij richt zich met name op vraagstukken waar belangrijke en impactvolle ‘events’ aan ten grondslag liggen zoals wijzigingen van pensioenregelingen, harmonisatie van regelingen en uitvoering, herstructurering, etc. Ook is Bram zeer goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Roeland van Esveld werkt bij Crowe Horwath Foederer als specialist/adviseur nationale en internationale loonheffing en sociale zekerheid. Roeland heeft Nederlands recht gestudeerd en is ook docent Internationale Sociale Zekerheid bij de Erasmus Universiteit en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Tijdens de HRT Business Sessions informeert hij u over belangrijke aandachtspunten van de wet DBA (nieuwe VAR).