Corporate Finance Nieuwsbericht1
afgelopen

Seminar "Pensioen en ziekteverzuim" en "Financieren vanuit de ogen van een bankier"

Crowe Horwath Foederer organiseert op woensdag 17 mei 2017, het seminar "Pensioen en ziekteverzuim" en "Financieren vanuit de ogen van een bankier". Het programma zal starten om 15.30 uur en is bedoeld voor controllers, CFO's, Finance Managers, etc. U kunt met dit seminar 3 PE uren behalen.

Bram Krijnen vertelt u over de recente ontwikkelingen op pensioengebied. Ook voor de toekomst staan er weer de nodige wijzigingen op stapel waardoor u mogelijk op korte termijn actie zult moeten ondernemen. Verder praat hij u bij over het verbeterde risicomanagement in verband met het aanpakken van uw ziekteverzuim.

In het tweede deel van de bijeenkomst komt Johan Vlassak aan het woord. Hoe kijkt een financier / bankier eigenlijk naar uw bedrijf, uw management en de CFO in het bijzonder? Gaat het hen om de cijfers of kijken ze naar veel meer zaken? Wat vinden ze van belang voor uw bedrijf, en hoe kijken ze naar uw bedrijfsanalyse en de financiële analyse. Johan gaat daarnaast in op de actualiteiten in de markt.

Onze specialisten behandelen actuele onderwerpen en ontwikkelingen die voor uw onderneming van (groot) belang zijn. Zij zullen in vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen en consequenties met u bespreken. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Pensioenactualiteiten

  • Wijziging instemmingsrecht Wet op de Ondernemingsraden
  • Wijziging Pensioenrichtleeftijd
  • Wet verbeterde premieregeling
  • Impactvolle Hoge Raad uitspraken / Risico’s van Bedrijfstakpensioenfondsen

Een verbeterde risicomanagement aanpak op ziekteverzuim

  • Huidige aanpak versus verbeterde aanpak
  • Praktijkvoorbeeld.

De 5 O's van financieren 

  • De ondernemer, de onderneming, de organisatie, de omgeving en het onderpand
  • Evenwicht, Samengang en Hetrogeniteit in de leiding
  • Waarop beoordeelt een financier uw bedrijf en organisatie?
  • En hoe wordt de CEO en de CFO beoordeeld?

Het staat u vrij om uw vragen over bovenstaande onderwerpen tijdens of na het seminar aan onze specialisten te stellen.

Programma

15:30 uur Ontvangst met koffie en thee
16:00 uur Presentatie Bram Krijnen - pensioenactualiteiten
16:45 uur Presentatie Johan Vlassak (deel 1)
17:30 uur Korte pauze met een lichte maaltijd
18:00 uur Presentatie Johan Vlassak (deel 2)
18:45 uur Presentatie Bram Krijnen - ziekteverzuim
19:30 uur Afsluiting met aansluitend een borrel 

Het seminar wordt voor een geselecteerd gezelschap georganiseerd. Voor u als genodigde zijn er uiteraard geen kosten aan verbonden. We zien u graag als gast op woensdag 17 mei 2017. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 16 mei 2017. U krijgt van ons een bevestiging van uw deelname per e-mail toegestuurd. Er is een maximale groepsgrootte. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Fotoimpressie

Locatie

Crowe Horwath Foederer Eindhoven
Beukenlaan 60 (NAVI: Koenraadlaan 102)
5651 CD Eindhoven
T
040-264 96 10
E
a.gelder@crowefoederer.nl
image of location

Bram Krijnen - Partner Foederer Pension & Benefits Consultants

Bram Krijnen adviseert ondernemingen over uiteenlopende personeelsvraagstukken. Hij richt zich met name op vraagstukken waar belangrijke en impactvolle ‘events’ aan ten grondslag liggen zoals wijzigingen van pensioenregelingen, harmonisatie van regelingen en uitvoering, herstructurering, etc. Ook is Bram zeer goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Johan Vlassak - Partner Foederer Corporate Finance

Johan is sinds 1 januari 2017 werkzaam bij Crowe Horwath Foederer, vestiging Eindhoven. Na zijn studie heeft Johan brede bancaire ervaring opgebouwd bij diverse banken. Jarenlang was hij als lid van de directie verantwoordelijk voor de bediening van de bedrijvenmarkt. Binnen Foederer Corporate Finance heeft Johan ruime financieringservaring. Hij begeleid ondernemers bij het uitvoeren van bedrijfswaarderingen en organisaties die te maken hebben met fusies en overnames.

Permanente educatie

Aan dit seminar worden 3 PE-uren toegekend, in het kader van de permanente educatie voor accountants en controllers. Tijdens de seminars wordt u gevraagd om aan het begin en eind van het programma een deelnemerslijst te tekenen en een evaluatieformulier in te vullen teneinde de toekenning van de uren te effectueren. De accreditering van dit seminar wordt verzorgd door Partners in Doorbraak, een door de NBA erkende onderwijsinstelling.