Fotolia 66825250 M
afgelopen

Seminar "(Digitale) Disruptie van verdienmodellen & Pensioenwereld in beweging"

Graag nodigen wij u uit voor het seminar "(Digitale) Disruptie van verdienmodellen en Pensioenwereld in beweging", welke wij op 25 november 2015 organiseren. We gaan hier in op de ontwrichting van bestaande verdienmodellen (disruptie) en hoe te handelen indien dit zich inderdaad voordoet. Daarnaast nemen we u mee in de pensioenwereld die constant in beweging is en de zaken waar u rekening mee moet houden voor u en uw medewerkers. Aan dit seminar worden 3 PE punten toegekend.

Programma

15:30 uur Ontvangst met koffie en thee
16:00 uur Sessie deel 1: (Digitale) Disruptie van verdienmodellen
17:30 uur Korte pauze met een lichte maaltijd
18:00 uur Sessie deel 2: Pensioenwereld in beweging, wat betekent dit voor u
19:30 uur Afsluiting met aansluitend een borrel

Bijzonderheden

Aan dit seminar worden 3 PE-punten toegekend.

Voor u als genodigde, zijn er geen kosten verbonden aan dit seminar.

Fotoimpressie

Locatie

Crowe Horwath Foederer Eindhoven
Beukenlaan 60
5600 CD Eindhoven
T
+31 (0) 40 264 96 10
E
eindhoven@crowefoederer.nl
image of location

(Digitale) Disruptie van verdienmodellen

Wie durft te beweren dat zijn bedrijf nimmer doelwit van disruptie zal worden en op basis waarvan? Zo niet, welke zijn de belangrijkste te onderkennen disruptie drijvers? In welke bedrijfstakken zal zich disruptie de komende jaren vooral gaan manifesteren. Kan men dan disruptie voorspellen en dus zien aankomen?

Het thema van ontwrichting van bestaande verdienmodellen (disruptie) en wat te doen indien het zich inderdaad voordoet is misschien wel het belangrijkste strategische thema op de agenda van directies. Laat u zich op dit thema inspireren door Prof. dr. Tjeu Blommaert, bekend spreker, auteur en veel gevraagd challenger van bestuurders en toezichthouders.

Pensioenwereld in beweging

CFO’s worden op korte termijn geconfronteerd met nieuwe wijzigingen in het pensioenlandschap. Door de Wet Pensioencommunicatie neemt de zorgplicht van werkgevers jegens de werknemers steeds verder toe, door de lage rentestand stijgt de prijs van pensioen, en door de introductie van nieuwe uitvoerders (Algemeen Pensioenfonds en PremiePensioenInstelling) worden er nieuwe uitvoeringsmogelijkheden voor ondernemingen gecreëerd.

Bedrijven worden hierdoor steeds vaker geconfronteerd met bedrijfstakpensioen-fondsen die hen willen aansluiten, terwijl aangesloten bedrijven steeds vaker uit het fonds willen stappen. Aan de hand van een businesscase worden de volgende vragen beantwoord: Wanneer val ik juist onder de verplichte werkingssfeer van een pensioenfonds en wat zijn hier de consequenties van? In welke situaties kan ik buiten de werkingssfeer van een pensioenfonds blijven waardoor ik voor een eigen pensioenregeling kan kiezen? Hoe kan een herstructurering hierbij helpen? Welke economische voordelen biedt dit en wat is de juridische positie van de werknemer, de OR, de vakbond en de pensioenuitvoerder?