PENSIOENADVIES-HIRES
afgelopen

Seminar "Blik op de Toekomst"

Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen treedt zeer waarschijnlijk 1 januari 2017 in werking. Voor u als directeur-grootaandeelhouder betekent dit dat u een keuze moet maken uit één van de voorgestelde mogelijkheden. Gaat u afkopen, zet u de fiscale waarde om naar een oudedagsverplichting of maakt u de opgebouwde rechten premievrij en handhaaft u de eigen beheer situatie? Elke variant kent zijn specifieke aandachtspunten. Want als u bijvoorbeeld afkoopt, wat doet u dan met het vermogen in privé? Lost u bijvoorbeeld de rekening-courant schuld met uw BV af, of heeft u het vermogen nodig om van te leven? En hoe houdt u in uw afwegingen rekening met de verhoging van de box 3-heffing? En welke alternatieven heeft u (nog) om aanvullend pensioen op te bouwen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze alternatieven?

Kortom, bij de keuze die u gaat maken spelen meerdere factoren een rol en lijkt het logisch dat verder gekeken wordt dan alleen het ‘pensioenvraagstuk’. Zo kan financiële planning het voor u gemakkelijker maken een besluit te nemen. Daarbij wordt immers in beeld gebracht hoe uw totale inkomens- en vermogenspositie zich naar de toekomst kan ontwikkelen. Daarbij kan elke keuze die u maakt ook gevolgen hebben voor hoe u de komende jaren (niet) wenst te beleggen.

Voor ons een uitgelezen moment om hier samen met u bij stil te staan. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een bijeenkomst op 26 januari 2017. Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

Programma

15:00 uur Ontvangst met koffie en thee
15:30 uur Wetsvoorstel pensioen in eigen beheer en overige fiscale aandachtspunten
16:00 uur Alternatieven pensioenopbouw en integrale benadering
16:30 uur Beleggen, ING Private Banking en forecast 2017

Fotoimpressie

Locatie

 Zwarte Laantje 4
1114 BA Amsterdam
image of location

Arno Biemans - Foederer Privath Wealth

Arno Biemans is sinds dit jaar werkzaam als belastingadviseur op ons kantoor en zal u op de hoogte brengen wat u mag verwachten van de dienstverlening op gebied van Private Wealth. De afdeling Private Wealth verleent alle mogelijke diensten om uw complete financiële en vermogenspositie in strategisch goede banen te leiden.

Jan Laport - ING Private Banking

Jan is ruim acht jaar werkzaam als Financial Planner. Daarvoor heeft hij jarenlang in de pensioen- en levensverzekeringenbranche gewerkt. Hij heeft voor veel vermogende particulieren en DGA’s zowel inkomens- als ook vermogensplanningen gemaakt. Tijdens de bijeenkomst zal hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien wat de financiële consequenties kunnen zijn van de door u te maken keuze. Hij behandelt dit vanuit een integrale benadering, zodat helder wordt hoe de inkomens- en vermogenspositie van de DGA zich op langere termijn kan ontwikkelen. Tevens zal Jan ingaan op de mogelijkheden die de DGA nog heeft om aanvullend pensioen op te bouwen.

Jan Laport- ING Private Banking

Bart is sinds 10 jaar werkzaam als beleggingsspecialist bij ING Private Banking. Hiervoor heeft hij bij Van Lanschot Bankiers gewerkt en bij de ABN AMRO Bank. Bart zal tijdens zijn presentatie de visie 2017 van de ING Investment Office uiteenzetten.