PENSIOENADVIES-HIRES
afgelopen

Seminar "Actualiteiten Pensioen & Fiscaliteit"

Er hebben zich diverse ontwikkelingen op pensioen- en fiscaal gebied voorgedaan. Ook voor de toekomst staan weer de nodige wijzigingen op stapel. Bent u voldoende bekend met de belangrijkste wijzigingen en consequenties? Om u goed beslagen ten ijs te laten komen, nodigen wij u graag uit voor het seminar ‘Actualiteiten Pensioen & Fiscaliteit’.

Wat kunt u verwachten? Tijdens dit seminar behandelen onze specialisten actuele pensioenonderwerpen en -ontwikkelingen die voor uw praktijk van (groot) belang zijn. Zij zullen in vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen en consequenties op pensioengebied met u bespreken. Tijdens het seminar zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wijziging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
  • Aanpassing Wet op de ondernemingsraden (uitbreiding instemmingsrecht OR inzake pensioen)
  • Recente jurisprudentie met betrekking tot werkingssfeerproblematiek

In het tweede deel van het seminar bespreken we diverse fiscale onderwerpen die gerelateerd zijn aan het arbeidsrecht:

  • Retirement management (werknemers die langer door moeten werken, maar niet langer kunnen/willen, diverse scenario’s i.c.m. vervroegd pensioneren)
  • Update inzake de RVU problematiek en fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken
  • Fiscaliteit omtrent management overeenkomsten

Wij hopen dat we er samen met u een interactief seminar van kunnen maken. Schroom dus niet om u nu alvast te verdiepen in de onderwerpen en uw vragen tijdens of na het seminar in te brengen! Uiteraard zijn geïnteresseerde kantoorgenoten ook van harte welkom op dit seminar. Stuur deze uitnodiging gerust aan hen door.

Programma

15:00 uur Ontvangst met koffie en thee
15:15 uur Wijziging pensioenrichtleeftijd & aanpassing Wet op de ondernemingsraden
16:15 uur Korte pauze
16:30 uur Werkingssfeerproblematiek & flexibele uitstroom van (oudere) werknemers
17:30 uur Afsluiting met aansluitend borrel met de gelegenheid uw vraagstukken voor te leggen aan de sprekers

Het seminar wordt voor een geselecteerd gezelschap georganiseerd. Voor u als genodigde zijn er uiteraard geen kosten aan verbonden. We zien u graag als gast op woensdag 29 maart 2017. U kunt zich aanmelden tot 28 maart 2017. U krijgt van ons een bevestiging van uw deelname per e-mail toegestuurd. Via de button kunt u zich direct aanmelden. Er is een maximale groepsgrootte. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Locatie

Crowe Horwath Foederer Eindhoven
Beukenlaan 60 (NAVI: Koenraadlaan 102)
5651 CD Eindhoven
T
040-264 96 10
E
a.scharroo@crowefoederer.nl
image of location

Bram Krijnen adviseert ondernemingen over uiteenlopende personeelsvraagstukken. Hij richt zich met name op vraagstukken waar belangrijke en impactvolle ‘events’ aan ten grondslag liggen zoals wijzigingen van pensioenregelingen, harmonisatie van regelingen en uitvoering, herstructurering, etc. Ook is Bram zeer goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Roeland van Esveld werkt bij Crowe Horwath Foederer als specialist/adviseur nationale en internationale loonheffing en sociale zekerheid. Roeland heeft Nederlands recht gestudeerd en is ook docent Internationale Sociale Zekerheid bij de Erasmus Universiteit en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Tijdens de bijeenkomst informeert hij u over belangrijke fiscale aandachtspunten .

Berry Croonen heeft na zijn studie Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg zijn intrede gedaan in de pensioenwereld. Binnen Foederer Pension & Benefits Consultants houdt Berry zich als pensioenjurist bezig met pensioen juridische thema's binnen collectieve pensioenregelingen zoals wijzigingen van pensioenregelingen en vraagstukken met betrekking tot werkingssfeer pensioenfondsen en medezeggenschap.