Pensioenadvies-header
afgelopen

Seminar "Actualiteiten collectief pensioen 2015"

Op 17 september 2015 organiseerde Foederer PensioenConsultants het seminar "Actualiteiten collectief pensioen 2015”. De pensioenwereld is de laatste jaren volop in beweging geweest. Ook dit jaar zorgt de politiek ervoor dat de pensioenwereld continu in beweging is en de regels steeds complexer worden. Zo heeft de Wet Pensioencommunicatie een vergaande zorg- en informatieplicht voor de werkgever en de pensioenuitvoerder tot gevolg.

Fotoimpressie

Locatie

Grand Cafe Zuid Oost
Paasheuvelweg 26
1509 BJ Amsterdam
T
020 564 60 00
E
amsterdam@crowefoederer.nl
image of location

Pensioenjurist Foederer Pension & Benefits Consultants

Berry is begonnen als pensioenjurist. In die hoedanigheid heeft hij zich bij verschillende verzekeringsmaatschappijen toegelegd op de inwerkingtreding van de Pensioenwet. Vervolgens is hij enige tijd werkzaam geweest als pensioenadvocaat waarbij hij zich met name heeft gericht op advisering en procesvoering in de algemene pensioenpraktijk. Berry houdt zich als pensioenjurist bezig met pensioenjuridische thema's binnen collectieve pensioenregelingen zoals wijzigingen van pensioenregelingen en vraagstukken met betrekking tot werkingssfeer pensioenfondsen en medezeggenschap.

Partner Foederer Pension & Benefits Consultants

Bram adviseert ondernemingen over uiteenlopende pensioenvraagstukken en richt zich met name op vraagstukken waar belangrijke en impactvolle ‘events’ aan ten grondslag liggen zoals wijzigingen van pensioenregelingen (als gevolg van wet- en regelgeving), fusie en overnames, harmonisatie van regelingen en uitvoering, werkingssfeer perikelen met pensioenfondsen, herstructurering, etc. Zijn advieswerk raakt altijd zowel de financiële- als de juridische kant van pensioen.