PENSIOENADVIES-HIRES
afgelopen

Pensioen in Eigen Beheer uitgefaseerd, hoe nu verder? (Eindhoven)

Op 20 september 2016 heeft de regering wetsvoorstellen ingediend die per 1 januari 2017 dienen in te gaan. Een van de voorstellen is om de mogelijkheid een pensioen in eigen beheer op te bouwen stop te zetten. De voorkeur van de Staatssecretaris van Financiën gaat uit naar het zo veel mogelijk afkopen van de pensioenen in eigen beheer. Hij heeft daarom een korting voorgesteld van het bedrag waarover belasting dient te worden betaald bij afkoop. Er zijn meer mogelijkheden in het wetsvoorstel opgenomen. De volgende onderdelen zijn van belang:

  • Afkoop van het pensioen in eigen beheer;
  • Omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting;
  • Voortzetten van het pensioen in eigen beheer op de waarde per ultimo 2017;
  • Vermogensplanning na het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer.

Elke keuze heeft gevolgen voor uw inkomen en vermogen in de toekomst. Daarbij dienen ook de gevolgen voor de eventuele partner of ex-partner beoordeeld te worden. Alle aspecten worden aan de orde gesteld waaronder ook nadrukkelijk de verzekeringstechnische aspecten. De advisering omtrent dergelijke zaken mag immers alleen door vergunninghouders worden gedaan.

Daarnaast worden de uitgangspunten voor een optimale fiscale planning toegelicht door een presentatie van de afdeling Private Wealth. Het is namelijk van belang dat de vragen omtrent de wijzigingen in het pensioen eigen beheer gekoppeld worden aan de algemene fiscale en financiële positie.

Graag nodigen wij u uit voor het seminar, welke op diverse locaties gehouden wordt. Het programma start om 16.00 uur en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn.

We zien u graag als gast op één van de ingeplande data (22, 23, 24, 28 en 29 november 2016). U kunt zich aanmelden door middel van onderstaande button. Er is een maximale groepsgrootte. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Programma

16:00 uur Ontvangst met koffie en thee
16:30 uur Presentatie 1
17:00 uur Presentatie 2
17:30 uur Presentatie 3
18:00 uur Afsluiting met een borrel en de mogelijkheid uw vraagstukken aan een van de sprekers voor te leggen

Fotoimpressie

Locatie

Crowe Horwath Foederer Eindhoven
Beukenlaan 60 (NAVI: Koenraadlaan 102)
5651 CD Eindhoven
T
040 264 96 10
E
eindhoven@crowefoederer.nl
image of location

Levin is sinds 2000 werkzaam als pensioenconsultant binnen Foederer Pension & Benefits Consultants. Hier is hij het aanspreekpunt voor zaken op het gebied van het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder. Levin is in het bezit van de vereiste WFT-pensioen diploma’s. Tijdens zijn lezing zal hij u meenemen door het wetsvoorstel en de veranderingen die dit met zich mee zal brengen.

Guus Bakker is fiscaal jurist en partner van accountantskantoor Foederer. Guus is sinds 2001 werkzaam bij accountantskantoor Foederer op het hoofdkantoor in Eindhoven. Tijdens zijn lezing zullen de belangrijkste fiscale aandachtspunten bij een pensioen in eigen beheer op praktische wijze worden uitleggen en zult u worden voorzien van tips.

Maarten Arts is sinds 2008 werkzaam als belastingadviseur op ons kantoor en zal u op de hoogte brengen wat u mag verwachten van de dienstverlening op gebied van Private Wealth tijdens de bijeenkomsten in Eindhoven, Bladel, Roermond en Uden. Deze nieuwe afdeling van Crowe Horwath Foederer verleent alle mogelijke diensten om uw complete financiële en vermogenspositie in strategisch goede banen te leiden, vanzelfsprekend inclusief de ter zake kundige fiscale en juridische advisering.