Melkproduceren Zonder Horens
afgelopen

Seminar “Melkveehouderij; voorbereid de nieuwe toekomst tegemoet”

De melkveehouderij bevindt zich momenteel in een lastige fase. Wijzigingen in de wet- en regelgeving volgden (en volgen) elkaar in een razendsnel tempo op. Door de overheid zijn maatregelen getroffen die de fosfaatproductie terug moet dringen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in o.a.:

  • Het stelsel van fosfaatrechten welke voor de melkveehouderij in het jaar 2018 van start gaat. De gevolgen verschillen voor elke melkveehouder, maar duidelijk was en is, dat er door elke melkveehouder diverse ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden.
  • De stoppersregeling.
  • Door een deel van de zuivelindustrie werd de standstill maatregel gepresenteerd. Binnen zeer korte tijd werd de melkveehouderij wederom geconfronteerd met een vrijwel direct ingaande maatregel die onmiddellijk gevolgen had voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • De GVE-reductieregeling. Wederom een extra moment waarbij de melkveehouder aan het rekenen moet slaan om uiteindelijk de juiste strategie te bepalen op het gebied van management (invulling veestapel).

Na deze opgelegde maatregelen zult u echter goed voorbereid de toekomst tegemoet moeten gaan.

Wij nodigen u graag uit voor deze interessante bijeenkomst die gehouden wordt op donderdag 8 juni om 20:00 uur in Den Tref te Hapert. We willen u deze avond vanuit verschillende perspectieven, door 3 verschillende sprekers, alvast voorzien van de benodigde adviezen om goed voorbereid de toekomst in te gaan. 

Programma

20:00 uur Ontvangst met koffie
20:15 uur Aanvang presentaties
22:00 uur Afsluiting met een borrel

Locatie

Alexanderhof 7
5527 EH Hapert
image of location

'Om een financiering te krijgen zet de bank u zelf aan het werk'

Financiering van fosfaatrechten/ landbouwgronden/ bedrijfskapitaal zullen, naast de financiering van stallen, meer aan de orde van de dag zijn. Johan zal u meenemen in de nieuwe vorm van financieringsaanvragen, zoals deze door de banken wordt opgelegd. Tevens zal Johan ingaan op de mogelijkheden van externe financieringen (buiten de bank om).

'10 tips voor optimalisatie van uw bedrijf'

Na het bekend worden van het maatregelenpakket voor de melkveehouderij, is het van nog groter belang dat elke melkveehouder zijn onderneming zal moeten optimaliseren om het hoogste rendement te behalen (grond, voer, management, etc.). Door middel van 10 tips zal Eric u laten zien welke mogelijkheden u kunt benutten om op het gebied van management en technische optimalisatie het rendement te optimaliseren.

'Volatiliteit (beweeglijkheid) in de zuivelmarkt'

De Interfood Groep is een van de leidende mondiale zuivel leveranciers, met een distributie van ruim 800.000 MT aan zuivelproducten per jaar. Ze zijn liefhebbers van zuivel. Vertrouwen is belangrijk voor hun en dat betekent dat ze het harde werk en toewijding van de mensen binnen hun bedrijf respecteren, een bedrijf dat nog steeds aanvoelt zoals het familiebedrijf waarmee ze destijds zijn begonnen.