Getty Images 96617178 A Minder Hoog
18 september 2019

Pensioenakkoord

Na 9(!) jaar moeizaam onderhandelen is begin juni ‘het pensioenakkoord’ gesloten. De voorgestelde maatregelen zullen voor veel werkgevers en haar werknemers gevolgen kunnen hebben. Let op: veel maatregelen zijn nog slechts voorstellen met onzekerheid ten aanzien van daadwerkelijke uitwerking en impact.

Overzicht voorgestelde maatregelen

De belangrijkste voorgestelde maatregelen in vogelvlucht:

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Dit is op dit moment de enige definitieve maatregel en heeft effect vanaf 2020.

  • 2020: 66 jaar en 4 maanden (bevriezing huidige AOW-leeftijd)
  • 2021: 66 jaar en 4 maanden (bevriezing huidige AOW-leeftijd)
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024: 67 jaar
  • vanaf 2025: ontwikkeling gekoppeld aan levensverwachting met eventuele stijging met 8 maanden.

Let op: dit betreft de AOW-leeftijd en niet de pensioenleeftijd in een pensioenregeling via de werkgever. Het is nog onduidelijk of en zo ja, op welke wijze die pensioenleeftijd wordt aangepast.

Zware beroepen

Met werknemers in zogenaamde ‘zware beroepen’ kunnen uittredingsregelingen worden afgesproken om maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken, waarbij het kabinet het plan heeft om over (een deel van) de bruto jaaruitkering geen RVU-‘boete’ te heffen.

Grote aanpassing pensioenstelsel en overgangsmaatregelen

De voorstellen tot aanpassing van de pensioenregelingen tussen werkgever en werknemers zullen, voor zover de plannen doorgaan, de meeste impact hebben. De wijze van vaststelling van de pensioenpremie bij pensioenfondsen wordt waarschijnlijk ingrijpend veranderd en er worden wellicht aanpassingen gedaan waardoor bijvoorbeeld middelloonregelingen niet meer mogelijk zijn. Duidelijk is dat als deze voorstellen doorgang vinden, álle pensioenregelingen zullen moeten worden aangepast.

Zelfstandigen

Zelfstandigen nemen op dit moment veelal geen deel aan een pensioenregeling en dit is momenteel ook vaak niet mogelijk. Voorstel in het pensioenakkoord is om voor zelfstandigen een vrijwillige aansluiting bij (een) pensioenregeling(en) mogelijk te maken.

Daarnaast is het voorstel om een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen in het leven te roepen, met – onder voorwaarden – de mogelijkheid om hiervan af te zien. Zelfstandigen lopen nog niet warm voor dit voorstel.

Uiteraard blijven wij de pensioenontwikkelingen nauwgezet voor u volgen. Meer weten? Of wilt u sparren met een van onze specialisten over uw pensioenregeling? Neem dan contact met ons op.