Security Awareness Minitest
28 mei 2019

Forse stijging Minimumloon

Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd. (een algemene stijging van 1,23%)
Maar let op: vanaf 1 juli a.s. krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.

Forse stijging minimumloon

Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd. (een algemene stijging van 1,23%)
Maar let op: vanaf 1 juli a.s. krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.

Werknemers in de leeftijd 20 en 21 jaar gaan er met name fors op vooruit.
Per 1 januari 2019 was dit namelijk: 20 jaar € 1.131,05 en 21 jaar is nu € 1.373,45.

De nieuwe minimumlonen per 1 juli 2019 zijn:

Leeftijd

%

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder 100% € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar 80% € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar 60% € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar 50% € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar 39,5% € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar 34,5% € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar 30% € 490,70 € 113,25 € 22,65

Er geldt een uitzondering voor werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen:

20 jaar 61,5% € 1.005,90 € 232,15 € 46,43
19 jaar 52,5% € 858,70 € 198,15 € 39,63
18 jaar 45,5% € 744,20 € 171,75 € 34,35

Claim uw subsidie voor praktijkleren nu!

Heeft u medewerkers in dienst die tevens bij u een opleiding volgen, lees dan snel verder om na te gaan of u in aanmerking komt voor de subsidie Praktijkleren.

Voorwaarden subsidie Praktijkleren 2018 – 2019

De subsidie Praktijkleren wordt door het Rijk verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een praktijk- en werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus:

  • Laatste schooljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en Praktijkonderwijs (pro)
  • VMBO-2 en Entree Opleiding
  • MBO-BBL (let op: géén MBO-BOL en Derde Leerweg)
  • Duale en Deeltijd – HBO opleidingen Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidszorg / Gedrag & Maatschappij
  • Promovendi en Toio's

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet u als werkgever wel aan een aantal eisen voldoen:

  • U moet een erkend leerbedrijf zijn
  • Er moet een ondertekende (praktijk-leer)overeenkomst zijn, ondertekend door de onderwijsinstelling, werkgever en de deelnemer o Hier moet in elk geval de start- en einddatum van de beroepspraktijkvorming, de Crebo code, de praktijkbiedende organisatie en het aantal te volgen praktijkuren in vermeld staan
  • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO
  • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

De subsidieaanvraag moet ingediend worden in de periode 2 juni 2019 t/m 16 september 2019 en bedraagt maximaal € 2.700,-

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt, of hoe u de subsidieaanvraag in moet dienen, neem dan contact op met uw adviseur.