Fotolia 56243249 S
25 juni 2018

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde

Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde.

Van belang was dat ze 'duurzaam', dus voor onbepaalde tijd, geïnstalleerd waren. De zonnepanelen werden als onroerend aangemerkt. In deze zaak betrof het niet-geïntegreerde zonnepanelen, ze lagen los op het dak. Ook voor wel geïntegreerde zonnepanelen mag daarom worden aangenomen dat deze als onroerend worden aangemerkt. Dat de technische mogelijkheid bestond dat de zonnepanelen bij verhuizing mogelijk zouden worden meegenomen, achtte het Hof niet van belang.

In de betreffende zaak was de conclusie dat de WOZ-waarde niet te hoog was vastgesteld. De gevolgen strekken echter verder dan alleen de WOZ en OZB. De WOZ-waarde is namelijk ook bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait (EWF), dat voor de meeste woningen in 2018 0,7% van de WOZ-waarde bedraagt.

Wilt u meer weten over het feit dat zonnepanelen uw WOZ-waarde kunnen verhogen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder, hij helpt u graag verder.