WKR: de vrije ruimte is voldoende
28 maart 2018

WKR: de vrije ruimte is voldoende, maar zorgt wel voor administratie balast

De werkkostenregeling (WKR) sinds 2015 verplicht en is onlangs geëvalueerd. Het kabinet heeft een aantal standpunten inzake de WKR bekend gemaakt.

Vrije ruimte voldoende

Een werkgever mag 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Boven deze grens moet over het meerdere 80% eindheffing worden betaald. In de praktijk blijkt slechts 3% tot 4% van de werkgevers, met name grotere, ook daadwerkelijk eindheffing verschuldigd te zijn. Het kabinet vindt de huidige vrije ruimte van 1,2% dan ook voldoende.

Oorzaken overschrijding WKR

Wanneer de vrije ruimte toch wordt overschreden, blijkt dit veelal veroorzaakt te worden door personeelsfeesten en bedrijfsjubilea.

Tip! U kunt dit voorkomen door deze festiviteiten op de werkplek te organiseren. Er geldt dan een nihilwaardering, ofwel de festiviteit is onbelast en gaat niet ten koste van de vrije ruimte.

Minder administratieve lasten WKR

De WKR heeft tot nu toe nauwelijks tot vermindering van administratieve lasten geleid. Om dit te verbeteren zal worden geregeld  dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer hoeven te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Dat moet nu wel en leidt tot overbodige administratieve lasten.

Verstrekkingen op de werkplek

Er bestaat momenteel een verschil in fiscale behandeling van verstrekkingen op de werkplek en verstrekkingen daarbuiten. De staatssecretaris gaat in overleg met het bedrijfsleven om te kijken naar een oplossing voor dit knelpunt.

Maaltijden

Bekeken wordt ook of het voordeel van verstrekte maaltijden via een steekproef kan worden vastgesteld. Ook dit zou aanzienlijk minder administratie betekenen.

Normrente

Voor personeelsleningen wordt overwogen weer een normrente in te voeren, zodat de werkgever niet hoeft uit te gaan van een marktrente.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over de werkkostenregeling? Neem dan contact op met onze specialist Roeland van Esveld.