Actualiteiten arbeids- en pensioenrecht
23 januari 2018

Wijziging pensioenleeftijd 68 jaar

Per 1 januari 2018 heeft uw pensioenuitvoerder naar alle waarschijnlijk de pensioenrichtleeftijd in uw pensioenregeling aangepast.

In sommige gevallen leiden de standaardoplossingen van de pensioenuitvoerders tot een versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de toegezegde staffel niet meer binnen de fiscale grenzen past. Ook kunnen er wijzigingen in het nabestaandenpensioen hebben plaatsgevonden, welke de dekking voor het nabestaandenpensioen versoberen.

Het aanpassen van deze onderdelen in uw pensioenregeling betreft een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Omdat de wijziging van de pensioenovereenkomst met een werknemer in beginsel niet zonder instemming van werknemers kan worden doorgevoerd, is het van groot belang om na te gaan of de wijziging geen versobering van arbeidsvoorwaarde betreft. Wanneer er sprake is van versobering, kan er mogelijk zelfs sprake zijn van compensatie. Pensioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor de werknemers.

Daarnaast is het zo dat voor veel wijzigingen van arbeidsvoorwaardelijke elementen van de met de werknemers gesloten pensioenovereenkomsten (ook) instemming van de ondernemingsraad vereist is. Het is daarom van groot belang om te controleren:

  • Welke wijziging de pensioenverzekeraar heeft doorgevoerd; en
  • Of dit een versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen betreft.
Let op! Ook als u niet gereageerd heeft op de brieven van de pensioenuitvoerder kunnen zij een wijziging doorvoeren. Mocht hiervan sprake zijn, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen. In sommige gevallen kunnen wij een en ander nog voor u repareren op dusdanige wijze dat er geen sprake (meer) is van een versobering. Een instemmingstraject kan dan (mogelijk) achterwege blijven. Wellicht heeft u bewust de aangeboden wijzigingen doorgevoerd. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u dan uiteraard ook ondersteunen bij het opstellen van instemmingsverzoeken waarin de wijzigingen met rekenvoorbeelden worden uitgelegd aan de werknemers.

Wilt u meer weten naar aanleiding van het lezen van dit artikel, neem dan contact op met onze specialist Bram Krijnen.