Salt 3060093 1920
26 april 2018

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De afspraken die partijen hierover hebben gemaakt in het regeerakkoord zijn nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De WAB bevat de volgende maatregelen:

Cumulatieve ontslaggrond

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Proeftijd

Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.

Ketenregeling

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenregeling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Er was al een mogelijkheid de pauze te verkorten via de cao bij seizoensarbeid. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Payrollwerknemers

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Beschikbaarheid oproepkracht

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Een werkgever moet een werknemer ten minste 4 dagen van tevoren oproepen. Wordt dit werk afgezegd, dan houden oproepkrachten recht op loon. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

Lagere WW-premie bij aanbieden arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Minister Koolmees wil het wetsvoorstel WAB voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. Indien u uw reactie op het wetsvoorstel wilt geven, dan kunt u hiervoor naar: https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen. Zij helpen u graag verder!