Server Ruimte
26 april 2018

Whitepaper GDPR 2018: Bent u voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving?

De nieuwe Europese privacywet vereist grondige voorbereiding: Automatisering en digitalisering maken het (bedrijfs)leven een stuk makkelijker. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Anderzijds brengt dit ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van security en privacy. Regelmatig komt het voor dat persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld klanten of medewerkers op straat komen te liggen of in verkeerde handen terecht komen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de Nederlandse overheid en de Europese Unie is bescherming van privacygevoelige gegevens een belangrijk punt. Daarom wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een meer allesomvattende, Europese variant die toegesneden is op het digitale tijdperk. Deze wet heet de General Data Protection Regulation (GDPR) en is nu al van kracht, maar zal vanaf 25 mei 2018 ook actief worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit betekent dat alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen, bewerken of verwerken vanaf die datum GDPR compliant moeten zijn. Organisaties en hun medewerkers zullen zich daarom grondig moeten voorbereiden.

Om als organisatie volledig GDPR-compliant te worden, zijn op technisch en organisatorisch vlak diverse stappen noodzakelijk. Crowe Horwath Foederer heeft specialisten in dienst die u gedurende het traject – waar nodig - kunnen begeleiden. Zowel uitvoerend, adviserend als beleidsmatig. Afhankelijk van uw behoefte en eigen inbreng nemen onze gekwalificeerde en ervaren medewerkers u stapsgewijs mee in het proces om GDPR-compliant te worden en te blijven. Wij kunnen u ondersteunen met het maken van beleid en procedures en helpen om betrokkenheid en awareness te creëren bij uw medewerkers. Wij kunnen documenten opstellen of beoordelen waarin afspraken met derden zijn vastgelegd (verwerkersovereenkomsten). Ook op technisch vlak kunnen wij u ondersteunen, want onze organisatie heeft ruime ervaring met advies, ontwerp, installatie, beheer en ondersteuning (24x7) van ICT-omgevingen. Maar uiteraard kunnen wij ook audits uitvoeren om te beoordelen in hoeverre uw organisatie al compliant is en advies geven over welke stappen nog ondernomen moeten worden om compliant te worden. Hiermee is Crowe Horwath Foederer een betrouwbare partner!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze specialist Marc Santegoeds via 06-42 33 91 55 of m.santegoeds@crowefoederer.nl.