Getty Images 511318774
25 april 2018

Uitstel UBO register

De introductie van het Nederlandse UBO register is uitgesteld. Vrijdag 20 april 2018 heeft de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat het wetsvoorstel niet voor begin 2019 zal worden ingediend. 

Het Nederlandse UBO register zal dan naar verwachting uiterlijk per 1 januari 2020 worden geïntroduceerd. 

Het UBO register

Het UBO register vloeit voort uit een wijziging van de Europese 4e-antiwitwasrichtlijn die de Europese Parlement in 2015 heeft aangenomen. Europese Lidstaten hadden uiterlijk in juni 2017 een register moeten introduceren voor de registratie van Uiteindelijk Belanghebbenden (“ UBO”) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Na eerder uitstel en op basis van aankondigingen werd het wetsvoorstel voor de introductie van het Nederlandse UBO register medio april 2018 verwacht.

In december 2017 hebben de Europese lidstaten overeenstemming bereikt over een verdere aanpassing van de Europese 4e-antiwitwasrichtlijn. Deze aanpassing, die naar verwachting half 2018 van kracht wordt, is van invloed op het in Nederland te introduceren UBO-register. De minister van Financiën verwacht voor de zomer van 2018 het herziene wetsvoorstel voor advies aan de Raad van Staten voor te leggen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin 2019 bij de Tweede Kamer worden ingediend waarna het UBO register uiterlijk per 1 januari 2020 effectief zal worden. 

Vragen over het UBO register?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten Arno Biemans en Maarten Arts. Zij helpen u graag verder!