1010147 49469385
22 mei 2018

Nieuwe aanvraagtijdvakken ESF Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen

De wijziging houdt ten eerste in dat er drie nieuwe aanvraagtijdvakken worden opengesteld voor het onderdeel Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. 

Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een subsidie ontvangen. Per tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. De eerste openstelling zal lopen van 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur). 

Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De maximale subsidie bedraagt € 12.500,- per project (voorheen € 10.000,-) voor de inhuur van een externe adviseur op diverse HRM-gebieden. 

Thema’s kunnen zijn: het continu verbeteren van mensen, het voorkomen van burnouts, PMO’s, competentiemetingen, ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en/of het gebruik maken van een externe HR-adviseur. 

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze specialist Marcel Grosfeld.