Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf
01 maart 2018

Nederbelgen advies nieuwsbrief Nederlandse belastingdienst

Intrekking vrijstelling loonheffing bij aanvullende pensioenen kan leiden tot ongewenste dubbele heffing bij Nederbelgen.

Uit brieven van de belastingdienst aan in België woonachtige pensioengerechtigden is gebleken dat de Nederlandse belastingdienst per 1 januari 2018 geen vrijstellingen loonheffingen meer zal afgeven bij (aanvullende)  pensioenuitkeringen boven de € 25.000 per jaar.

De Nederlandse belastingdienst is namelijk van mening dat België ten onrechte aanvullende pensioenen uit Nederland in de heffing (tegen het normale, progressieve tarief) betrekt bij inwoners van België. De Nederlandse fiscus baseert zich daarbij op recente Belgische rechtspraak. Het argument van de Nederlandse belastingdienst: indien de betreffende belastingplichtige door procedeert blijkt dat de Belgische rechter van oordeel is dat het aanvullende pensioen Nederland (gedeeltelijk) tegen een gematigd tarief wordt belast.

Bekijk hier de volledige nieuwsbrief. Mocht u nadien nog met vragen zitten, neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs.