concurrentiebeding
20 juni 2018

Is het anti-ronselbeding een concurrentiebeding?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het niet (meer) mogelijk om een concurrentie- of relatiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke gevallen. In hoeverre is een anti-ronselbeding te kwalificeren als een concurrentiebeding?

Situatie anti-ronselbeding

In deze casus deed de vraag zich voor of een anti-ronselbeding, een beding waarbij het de werknemer wordt verboden op werknemers van de ex-werkgever te benaderen om het dienstverband met de werkgever te beëindigen om bij de (nieuwe) werkgever van de werknemer in dienst te treden, ook als een concurrentiebeding moet worden gezien. In deze casus was daarbij wellicht ook van belang dat het om een recruiter ging.

De rechter is van mening dat het overeengekomen anti-ronselbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer beperkt om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden en de werkzaamheden als recruiter volledig vrij uit te (kunnen) oefenen. Het overeengekomen anti-ronselbeding is daarom vergelijkbaar met een concurrentiebeding. De vereisten die gelden voor het opnemen van concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn in dat geval ook van toepassing op het opnemen van een anti-ronselbeding. In deze zaak betekent dit dat het anti-ronselbeding ongeldig werd verklaard omdat er geen schriftelijke motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het anti-ronselbeding was opgenomen. Om die reden kon de werkgever geen beroep doen op het anti-ronselbeding.

Contact over o.a. anti-ronselbeding

Heeft u vragen over of wilt u hulp bij de formulering en motivering van concurrentie-, relatie-, anti-ronsel-, intellectuele eigendoms- of geheimhoudingsbedingen? Neemt u dan contact op met onze arbeidsjuristen Martijn Moonen of Megin van Kempen.