Horeca12 1
23 januari 2018

Gevolgen nieuwe Horeca-cao voor loonkosten

De Koninklijke Horeca Nederland en de vakbond CNV Vakmensen zijn een nieuwe Horeca-cao overeengekomen, met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Arbeidsvoorwaardenreglement Koninklijke Horeca Nederland wel gevolgd

Bent u als werkgever lid van de Koninklijke Horeca Nederland en heeft u de afgelopen jaren (gedurende de cao-loze periode) de functie-indeling en de loonontwikkeling zoals opgenomen in de loontabellen van het Arbeidsvoorwaardenreglement van Koninklijke Horeca Nederland gevolgd? Dan zullen de gevolgen van de nieuwe Horeca-cao wat betreft de loonkosten beperkt zijn. De functie-indeling en de loontabel per 1 januari 2018 zoals deze van toepassing was in het Arbeidsvoorwaardenreglement van Koninklijke Horeca Nederland is namelijk in de nieuwe Horeca-cao opgenomen.

Arbeidsvoorwaardenreglement Koninklijke Horeca Nederland niet gevolgd

Heeft u echter als lid van de Koninklijke Horeca Nederland de afgelopen jaren (gedurende de cao-loze periode) de functie-indeling en de loonontwikkeling zoals opgenomen in de loontabellen van het Arbeidsvoorwaardenreglement van Koninklijke Horeca Nederland niet gevolgd? Dan kan de nieuwe Horeca-cao wat betreft de loonkosten behoorlijke gevolgen met zich meebrengen. Als werkgever krijgt u gedurende een inlooptermijn van 3 maanden de mogelijkheid om te voldoen aan de functie-indeling en de loonafspraken in de nieuwe Horeca-cao. Deze termijn is gestart op 1 januari 2018 en eindigt op 31 maart 2018. Per 1 april 2018 moeten de lonen minimaal volgens de functie-indeling en de bijbehorende loongroep en loonbedragen worden vastgesteld en betaald.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, stel deze dan aan onze specialisten Martijn Moonen en Megin van Kempen.