Getty Images 136598742 Extended
02 maart 2018

Geen pre-pack bij doorstart Tuunte Fashion

Tuunte Fashion B.V. exploiteerde 33 winkels en een webshop in kleding. Op 8 augustus is Tuunte Fashion op eigen verzoek failliet verklaard.

De arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn op 10 augustus 2017 door de curator opgezegd. Vervolgens is op 7 september een overeenkomst gesloten tussen de curator en enerzijds Roose (i.o.), een onderneming die textielwinkels exploiteert en een webwinkel in kleding en modeartikelen, en anderzijds Zoef, een investeringsmaatschappij die zich specialiseert in aan- en verkoop van goederen van ondernemingen die worden gestaakt.

Overleg bestuurders voorafgaand aan faillissement

De bestuurders van Tuunte Fashion hebben voorafgaand aan het faillissement, op 22 juni 2017, de financiering opgezegd en zijn nagegaan of het voor hen zakelijk gezien interessant was om delen van de onderneming over te dragen aan (een) derde(n) of zelf, al dan niet via nieuw op te richten vennootschappen, te verkrijgen.

Voorbereiden verkooptransactie voorafgaand aan faillissement?

De werknemers stellen zich op het standpunt dat er sprake is van een pre-pack. Een pre-pack is het, voorafgaand aan het faillissement van een onderneming, onder toezicht van een curator, voorbereiden van een verkooptransactie. Die koop wordt vervolgens, direct nadat het faillissement wordt uitgesproken, gesloten door de curator. In het geval van een pre-pack kan er sprake zijn van overgang van onderneming. Daarbij geven de werknemers aan dat Roose samen met Zoef een substantieel deel van de Tuunte-winkels heeft overgenomen, er is personeel overgenomen en ook inventaris, voorraden en goodwill. De Tuunte-winkels zijn op dezelfde locaties gebleven, zij hebben hun identiteit behouden en hebben dezelfde klantenkring. Volgens de werknemers is er sprake geweest van een vooropgezet plan, waardoor er geen sprake is van een ‘regulier’ faillissement en dus sprake moet zijn van overgang van onderneming.

Roose en Zoef stellen zich op het standpunt dat er wel sprake is geweest van een ‘regulier’ faillissement, waarmee geen sprake is van overgang van onderneming. Tevens is er geen sprake van een ‘pre-pack’. Aldus is er volgens Roose/Zoef geen sprake van overgang van onderneming.

Rechter: geen vooropgezet plan, dus geen pre-pack

De rechter te Zutphen heeft op 1 februari 2018 geoordeeld dat geen sprake is van een ‘pre-pack’ situatie. Uiteraard waren de bestuurders van Tuunte Fashion ervan op de hoogte dat faillissement zou (kunnen) volgen, nadat op 22 juni 2017 de financiering was opgezegd. Even evident is dat deze bestuurders al voor het faillissement zijn nagegaan of het voor hen zakelijk gezien interessant was om delen van de onderneming over te dragen aan (een) derde(n) of zelf, al dan niet via nieuw op te richten vennootschappen, te verkrijgen. Uit niets blijkt dat het door de werknemers gestelde ‘vooropgezette plan’ meer behelsde dan het bezien welke delen van de onderneming uit de boedel zouden kunnen worden overgenomen en welke prijs hiervoor zou worden geboden. Deze omstandigheden dwingen niet tot de conclusie dat hiermee sprake zou zijn van overgang van onderneming. De werknemers staan daarmee, volgens de (lagere) rechter, met lege handen.

CNV Vakmensen heeft inmiddels laten weten aan te (willen) sturen op een wijziging van de faillissementswet, waarbij ondernemer waarvan de onderneming failliet is gegaan zich na een faillissement enige tijd niet mogen ondernemen.

Vragen?

Overweegt u om een failliete onderneming over te nemen, of bent u de mogelijkheden aan het onderzoeken om (delen van) uw onderneming over te dragen omdat anders een faillissement ontstaat? Neemt u dan contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen.