dubbele heffing Nederlands pensioen
16 maart 2018

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. 

Volgens het verdrag met België mag de woonstaat over het pensioen belasting heffen. Voor degenen die in België wonen is dit dus België. Nederland zal geen belasting heffen als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief in de belastingheffing wordt betrokken.

Verder zijn ook afspraken gemaakt over informatie die België aan Nederland zal aanleveren, zodat de Belastingdienst de heffing in België kan controleren. Op deze manier wordt zowel dubbele belastingheffing, als situaties waarin beide landen niet heffen, voorkomen.

Heeft u na het lezen van dit artikel en de flyer adviesbrief Nederbelgen nog vragen, neem dan contact op met uw relatiebeheer of belastingadviseur.