Cow 950227 1920
18 juni 2018

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde melk op het eigen bedrijf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe en een ureumgehalte van 26 mg/100 gram.

Deze melkproductie geldt ook voor het stelsel van fosfaatrechten.

Herbeschikking toekenning fosfaatrechten

Veel bedrijven die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf verwerken, hebben echter fosfaatrechten verkregen op basis van de werkelijke melkproductie per koe. Zij ontvangen daarom een herbeschikking voor de toekenning van fosfaatrechten. Zowel bij de toekenning als de benutting van fosfaatrechten, zullen deze bedrijven moeten uitgaan van een fosfaatproductie van 39,1 kg fosfaat per koe (behorend bij een melkproductie van 7.500 kg per koe). De daadwerkelijke hoogte van de melkproductie per koe is voor deze bedrijven dus niet meer van belang.

Onduidelijkheid bij meer of minder zelf verzuivelen

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe RVO.nl met de volgende gevallen omgaat:

  1. Een zelfzuivelaar gaat minder dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf op het eigen bedrijf verwerken, terwijl dit in 2015 meer dan 50% was.
  2. Een zelfzuivelaar stopt geheel met het zelf verwerken van melk.
  3. Een melkveehouder gaat meer dan 50% van de geproduceerde melk zelf verwerken, terwijl dat in 2015 minder dan 50% was.

Bezwaar maken

Tegen de herbeschikking kan bezwaar gemaakt worden. Dat moet in ieder geval overwogen worden in de hiervoor genoemde situaties.

Wilt u meer weten over het onderwerp fosfaatrechten? Neem dan contact met onze specialist Marc Lauwers, hij helpt u graag verder!