AVG: recht werknemer op personeelsgegevens
23 januari 2018

​Eigenrisicodragerschap

Op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) is het bedrijfsleven onderverdeeld in sectoren.

Een werkgever wordt door de Belastingdienst ingedeeld in een sector voor betaling van premie sectorfondsen en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de grootte van de loonsom wordt een werkgever als kleine-, middelgrote- of grote werkgever ingedeeld.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit de premiecomponent ZW (Ziektewet) en de premiecomponent WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Samen vormen zij de WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen). Een kleine werkgever betaalt enkel een sectoraal vastgestelde premie en de grote werkgever betaalt een volledig eigen (gedifferentieerde) premie. Voor de middelgrote werkgevers wordt er een gewogen gemiddelde genomen tussen de sectoraal vastgestelde premie en de gedifferentieerde premie.

De premiecomponenten ZW en WGA worden gebaseerd op de door het UWV aan de (ex-)werknemers toegekende (en betaalde) ZW- en WGA-uitkeringen. De uitstroom van zieke werknemers in een ZW of een WGA kan dus zorgen voor een stijging van de gedifferentieerde premie Whk.

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om de door het UWV aan de (ex)werknemers toegekende ZW- en/of WGA-uitkeringen zelf te betalen en u hiervoor te verzekeren. Bent u eigenrisicodrager voor de ZW en/of de WGA, dan kunt u er ook voor kiezen om de door het UWV toegekende ZW- en/of WGA-uitkeringen niet langer zelf te betalen. U kunt het eigenrisicodragerschap beëindigen of aangaan per 1 juli 2018 of 1 januari 2019. Om die reden dient u uw keuze voor 1 april 2018 of 1 oktober 2018 aan de Belastingdienst door te geven.

U doet er verstandig aan zich te laten adviseren over deze keuze om al dan niet eigenrisicodrager te zijn/te blijven, omdat uw keuze:

  • Nauw samenhangt met uw verzuimbeleid;
  • Financiële impact heeft;
  • Een langere tijd kan betreffen; en
  • Tevens verband houdt met het al dan niet sluiten van een verzekering.

Het advies ten aanzien van het eigenrisicodragerschap hangt (onder andere) nauw samen met het advies over uw arbodienst, de verzuimverzekering en uw verzuimbeleid. Wij kunnen u op alle aspecten van het eigenrisicodragerschap adviseren en begeleiden, van het opstellen van een verzuimbeleid en het doorrekenen van de financiële gevolgen tot het afsluiten van een verzuimverzekering en een verzekering voor het eigenrisicodragerschap.

Meer informatie nodig over dit onderwerp of wilt u uw eigen situatie bespreken? Neem dan contact op met een van onze specialisten Martijn Moonen en/of Megin van Kempen. Zij helpen u graag verder.