Getty Images 595668793 72Dpi
20 juni 2018

De transitievergoeding en deeltijdontslag

Hoe zit het met de hoogte van de transitievergoeding als iemand gedeeltelijk wordt ontslagen, door volledige beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder gelijktijdige aanbieding van een arbeidsovereenkomst voor minder uren per week?

Situatie

Werkgever heeft voor werknemer een ontslagaanvraag ingediend in verband met bedrijfseconomische redenen. Werknemer kreeg van werkgever aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden voor minder uren per week. Een zogenaamd deeltijdontslag. Deze nieuwe arbeidsovereenkomst regelde dat de werknemer aansluitend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de helft van het aantal overeengekomen arbeidsuren terug in dienst kwam. Oftewel, de werkweek werd voor de helft verminderd. De werkgever was van mening dat de werknemer bij deeltijdontslag geen aanspraak kon maken op de volledige transitievergoeding.

Wettelijke regeling transitievergoeding en deeltijdontslag

De wet regelt dat aan een werknemer een transitievergoeding is verschuldigd als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en wordt beëindigd, of niet wordt voortgezet, op initiatief van de werkgever. Een arbeidsovereenkomst is in beginsel ondeelbaar en om die reden bestaat een deeltijdontslag niet. De arbeidsovereenkomst wordt daarom altijd volledig beëindigd onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarmee kan de werknemer in aanmerking komen voor een WW-uitkering (mits wordt voldaan aan de criteria van arbeidsurenverlies). Een andere mogelijkheid is om het aantal overeengekomen arbeidsuren te wijzigen. In dat geval komt de werknemer echter niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Bovendien moet hierbij zijn voldaan aan de juridische spelregels van het eenzijdig kunnen wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Kortom, deze laatste optie is minder gebruikelijk.

Beoordeling

De rechter stelt een arbeidsovereenkomst in principe ondeelbaar is en daarmee gesteld zou kunnen worden dat sprake is van een volledig ontslag en aldus een volledige transitievergoeding. Vervolgens wordt door de rechter gesteld dat de strekking en doel van de transitievergoeding zijn om het ontslag te compenseren en daarnaast de overgang naar ander werk te vergemakkelijken. Daarmee vindt de rechter dat de transitievergoeding moet worden vastgesteld naar rato van de feitelijke vermindering van de arbeidsomvang. Dit komt overeen met wat enkele dagen later, door het parket van Hoge Raad, in een andere zaak werd aangegeven.

Overigens zijn er enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij deze beoordeling. Een en ander omdat het toekennen van een pro rato transitievergoeding in principe niet binnen de kaders van de wet past. Wilt u een werknemer gedeeltelijk ontslaan en wilt u weten hoe u dit het beste kunt regelen, of heeft u vragen over dit artikel? Neemt u dan contact op met onze arbeidsjuristen Martijn Moonen of Megin van Kempen.