Agriculture 62417
12 oktober 2018

Controle derogatiebedrijven

De EU stelt als voorwaarde voor toekenning van derogatie dat jaarlijks minstens 5% van de deelnemende bedrijven gecontroleerd moet worden. De NVWA heeft aangegeven dat dit najaar nog een aanzienlijk deel van deze controles uitgevoerd zal moeten worden.

Voor derogatiedeelnemers is het van belang te kijken of aan de voorwaarden is voldaan. Daarbij is het belangrijk of het bemestingsplan nog actueel is. Wijzigingen dienen in principe binnen zeven dagen doorgevoerd te worden. Het gaat hier vooral om wijzigingen die invloed hebben op het toe te passen bemestingsadvies of op de relatie tussen bemesting en gebruiksnormen. Deze wijzigingen moeten doorgerekend worden, waarbij aangetoond moet worden dat de bemesting nog steeds past binnen de gebruiksnormen.

Andere prioriteiten van de NVWA zijn de controles van intermediaire ondernemingen en het opsporen van mestfraude.

Wilt u meer weten over de controle bij derogatiebedrijven? Neem dan contact met onze specialist Marc Lauwers, hij helpt u graag verder!