Getty Images 667864207
05 april 2018

Advieswijzer Werknemers inlenen in 2018

Leent u wel eens werknemers in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft.

Van inlenen is sprake als werknemers, die in dienst zijn bij een andere onderneming, in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verrichten. De andere onderneming kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn werknemers (tijdelijk) aan u uitleent.

Blijven de werknemers onder leiding en toezicht van de andere onderneming, dan is er geen sprake van inlenen maar van het aannemen van werk. U kunt dan niet als inlener aansprakelijk gesteld worden, maar mogelijk krijgt u wel te maken met de ketenaansprakelijkheid.

Verlegging van btw

De inlenersaansprakelijkheid geldt voor loonheffingen én btw. In sommige gevallen moet de btw echter verplicht verlegd worden door de uitlener naar de inlener. De inlener draagt dan de btw af en kan deze tegelijkertijd als voorbelasting in aftrek brengen (voor zover de inlener belaste prestaties verricht). De verplichte verleggingsregeling bij uitlening van werknemers geldt bij fysieke werkzaamheden aan
onroerende zaken of schepen in de sectoren bouw, scheepsbouw, schoonmaak en hoveniers.

TIP! Het is niet altijd eenvoudig of eenduidig vast te stellen of de verleggingsregeling van toepassing is. Bij twijfel kunt u altijd contact op nemen met één van onze specialisten.
LET OP! Past een uitlener de verplichte verleggingsregeling ten onrechte niet toe en berekent hij btw op uw factuur, dan kunt u deze btw niet als voorbelasting in aftrek brengen. Wees daarom alert wanneer de verleggingsregeling van toepassing is en verzoek uw uitlener om deze toe te passen.

Inlenersaansprakelijkheid

Als inlener kunt u door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden als de uitlener of doorlener de volgende belastingen en premies niet betaalt:

  • Loonheffingen (dit omvat loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet), en/of
  • Btw.

Als inlener of doorlener kunt u uw aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te treffen, zoals het aanvragen van een verklaring betalingsgedrag, het registreren van de juiste gegevens, het storten op een G-rekening of het gebruik maken van de disculpatiemogelijkheid voor gecertificeerde uitleners.

Advieswijzer Werknemers inlenen in 2018

De inlenersaansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. In deze Advieswijzer zijn we nader ingegaan op de mogelijkheden om uw aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact met onze specialisten Martijn Moonen, Megin van Kempen of Roeland van Esveld.