photo-1428954376791-d9ae785dfb2d
10 juli 2017

Rentederivaten en swaps

De laatste jaren is veel ophef ontstaan rondom renteswaps. Ondernemers en particulieren hebben in het verleden rentederivaten afgesloten bij de bank met het oog op een stijgende rente in de toekomst. 

In werkelijk hebben veel MKB ondernemers verliezen gedraaid op deze renteswaps wegens schending van de zorgplicht van banken. 

Op 19 december 2016 heeft het AFM in samenwerking met de banken een Uniform Herstelkader Rentederivaten opgesteld waarin de schade kan worden gecompenseerd. Hierbij wordt de nadruk gelegd op onzorgvuldig uitgevoerde zorgplicht van de banken tegenover ondernemers. 

Wanneer kom ik aanmerking voor het Herstelkader?

Het Herstelkader bevat regels voor het vaststellen van compensatie. Compensatie kan bestaan uit een aanpassing van gestructureerde complexe derivaten, coulancevergoeding of een vergoeding voor onterechte rente-opslagen over de jaren heen. 

Foederer Corporate Finance geeft graag advies om ondernemers en particulieren bij dit proces te ondersteunen. Onze professionals staan voor uw klaar. 
Drie voorwaarden zijn opgesteld om in aanmerking te komen voor compensatie:

  1. De ondernemer is in bezit (geweest) van renteswaps tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 
  2. Balanstotaal van hoogstens €20 miljoen
    Omzet van hoogstens €40 miljoen
    Eigen vermogen van hoogstens €2 miljoen
  3. De ondernemer had ten tijde van afsluiting géén beschikking over een specialist met ten minste 5 jaar treasury ervaring. 

Mkb klanten of particulieren met een rentederivaat dat na 1 januari 2005 is aangegaan en tot na 1 april 2011 zou doorlopen maar voordien is geëindigd ten gevolge van Voortijdige Afwikkeling (ook wel opt-in genoemd), dient voor 30 september 2017 bij de bank te worden gemeld. Foederer Corporate Finance beoordeelt of u in aanmerking komt voor compensatie en begeleidt u graag verder bij dit proces. 

Wat als ik niet voldoe aan de voorwaarden van het Herstelkader? 

Indien je buiten het toepassingsbereik van het Herstelkader valt, helpt de adviseur je graag verder met de vervolgstappen. Als eerste dient de renteswap klacht zo snel mogelijk kenbaar te worden bij de bank. Vervolgens kunnen procedures als een minnelijke regeling of gerechtelijke procedures een oplossing bieden. Deze gerechtelijke procedure kan worden gebaseerd op dwaling en schending van de zorgplicht van de bank.

Neem contact op met Foederer Corporate Finance

Wenst u begeleiding bij het proces van uw rentederivaten en het Herstelkader? 
Neem contact op met een van onze specialisten. Op vestiging Eindhoven kunt u contact opnemen met Johan Vlassak via j.vlassak@crowefoederer.nl of bel +31 (0)6 53 38 97 50.