Corporate Finance Header
31 maart 2020

Update: Coronavirus Corporate Finance (31-03)

UPDATE - Vanuit Corporate Finance een overzicht van een aantal belangrijke acties die u moet ondernemen.

Noodzaak tot het maken en up-to-date houden van prognoses

In deze onzekere tijden is het van groot belang dat u een prognose maakt die inzicht geeft in de liquiditeitsverwachting voor de komende periode. Deze prognose moet u continu aanpassen aan de actualiteit om te voorkomen dat liquiditeitstekorten te laat worden gesignaleerd. Onder andere voor de noodmaatregelen op financieringsgebied heeft u een concrete prognose voor de komende periode nodig. Ook in het geval dat u momenteel nog niet in liquiditeitsproblemen verkeert is het verstandig nu reeds een prognose te maken en deze up-to-date te houden om te voorkomen dat u tijd verliest op het moment dat extra maatregelen nodig zijn. Onderneem nu actie! Neem contact met ons op voor ondersteuning bij het opmaken van uw prognose en de benodigde financiering.

Contact financiers

De banken geven de mogelijkheid om bij financieringen tot € 2.500.000,- uitstel van aflossing en rentebetaling te krijgen. De procedure hieromtrent verschilt per bank. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan tijdig contact op met uw bank. Ook voor financieringen groter dan € 2.500.000,- kunt u in aanmerking komen voor uitstel van aflossing. Dan zult u zelf het initiatief moeten nemen. Ga er vanuit dat de bank u gaat vragen om ook diverse scenario’s uit te werken. Wij kunnen u daar bij helpen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur kunt u online een aanvraag indienen via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) van eenmalig € 4.000,-. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes en die daarnaast voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden. De regeling is momenteel opengesteld. Neem contact met ons op om te overleggen of u in aanmerking komt en aan de voorwaarden voldoet.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op via één van onze vestigingen