Accountancy Header
07 mei 2020

Update Coronacrisis: HR Services

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Zowel vanuit het bedrijfsleven, de vakbonden als de Tweede Kamer kwam de roep om uitbereidingsmogelijkheden ten aanzien van concerns en werkmaatschappijen te onderzoeken om zo het doel van de NOW-regeling, behoud van werkgelegenheid, beter te kunnen realiseren. Naar aanleiding daarvan heeft Minister Koolmees op 1 mei jl. per brief aangegeven de NOW-regeling op een aantal punten te wijzigingen. De aangepaste NOW-regeling is op 4 mei jl. in de Staatscourant gepubliceerd en op 5 mei jl. in werking getreden. Hieronder worden de wijzigingen uiteengezet.

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen:

  • Gewijzigde NOW-regeling
  • (Nieuwe) voorwaarden
  • Controlewaarborgen
  • Definitieve vaststelling subsidieaanvraag
  • Overige wijzigingen
  • Aanvullende fiscale maatregelen coronavirus

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met één van onze vestigingen.