Re Integratieverplichting
02 april 2020

NOW-regeling

Op 31 maart 2020, is de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd.

In deze NOW-regeling zijn de exacte voorwaarden uitgewerkt voor het verkrijgen van een subsidie van de loonkosten indien binnen uw onderneming sprake is van een omzetverlies van ten minste 20% over een (aaneengesloten) periode van 3 maanden. Middels de factsheet willen wij u op de hoogte brengen van hoe een en ander is uitgewerkt door het Ministerie SZW. De onderwerpen die aan bod komen:

De hoogte van subsidie

Loonsom

Werkgever

 • Werkgevers met één loonheffingsnummer
 • Werkgevers met meerdere loonheffingsnummers
 • Grote samenstelling rechtspersonen (concerns)

Bepaling omzetdaling

Procedure

 • Aanvraag
 • Voorschotverlening
 • Vaststelling subsidie
 • Verlening

Verplichtingen voor de werkgever bij toekenning NOW-regeling

 • Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden
 • Werknemers met vaste arbeidsomvang
 • Werknemers met een flexibele arbeidsomvang
 • Geen ontslagaanvraag bedrijfseconomische omstandigheden
 • Aanwending subsidie voor loonkosten
 • Bij loonkostensubsidie, informeren gemeente
 • Informeren OR, PVT of werknemers

Voor meer informatie: download hier de gratis factsheet of neem contact op met één van onze vestigingen