Banner Corona Virus
27 april 2020

HR Services - FAQ Corona en arbeid

De Coronacrisis roept veel vragen op bij iedereen, zo ook bij werkgevers. In het document 'FAQ Corona & Arbeid' treft u de meest gestelde vragen aan.

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen:

  • Mag ik het uitbetalen van vakantiegeld aan mijn werknemers uitstellen?
  • Mag ik mijn werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?
  • Mogen werknemers hun verlof (eenzijdig) intrekken?
  • Mag ik als werkgever het verlof van mijn werknemers (eenzijdig) intrekken?
  • Mag ik besluiten de reiskostenvergoeding niet uit te betalen aan mijn werknemers?
  • Wat zijn de gevolgen als ik aan mijn werknemers een loonoffer vraag?
  • Moet ik mijn werknemers informeren over de door mij ingediende NOW-aanvraag?
  • Wat zijn de gevolgen van een reorganisatie met betrekking tot de NOW-regeling?
  • Mag ik van mijn werknemers verlangen dat ze tijdelijk andere werkzaamheden verrichten?
  • Wat verandert er als een grensarbeider niet meer over de grens, maar in zijn woonland (bijvoorbeeld verplicht thuis) moet werken als gevolg van de coronacrisis?

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met één van onze vestigingen.