Corporate Finance Header
16 maart 2020

Actiepunten Coronavirus voor werkgevers | Corporate Finance

De Corona-uitbraak is inmiddels een pandemie. Wat zijn de aandachtspunten vanuit het oogpunt van Corporate Finance?

Het Coronavirus roept vragen op bij ondernemers over de lange- en korte-termijngevolgen. Er kunnen liquiditeits- en financieringsproblemen ontstaan. Foederer Corporate Finance kan u ondersteunen bij de noodzakelijke stappen die u moet zetten om liquiditeits- en financieringsproblemen te ondervangen.

Borgstellingskredieten

Het kabinet zoekt naar manieren om paniek over de economische gevolgen van de corona-uitbraak te voorkomen. Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen door het Coronavirus, kunnen zich vanaf zondag 15 maart 2020 aanmelden voor de verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)-regeling. De verruimde BMKB regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020. Middels deze regeling kunnen bedrijven de overheid vragen om garant te staan voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten. Deze maatregel komt bovenop de al eerder aangekondigde mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op via één van onze vestigingen