Banner Corona Virus
11 maart 2020

Actiepunten Coronavirus werkgevers | HR Services

Coronavirus bereikt Nederland: Wat betekent dit voor werkgevers

Veel werkgevers hebben vragen met betrekking tot het Coronavirus. Wat zijn hun verantwoordelijkheden en verplichtingen? Mogen zij een werknemer de toegang tot werk weigeren? Wie bepaalt wanneer een bedrijf gesloten moet worden? Hoe zit het met werktijdverkorting? En welke invloed heeft dit alles op pensioen en verzekeringen?

Middels deze weg willen wij u graag informeren over de volgende onderwerpen:

  • Verantwoordelijkheden, verplichtingen en (voorzorgs)maatregelen
  • Toegang tot werk weigeren
  • Bedrijfssluiting
  • Werktijdverkorting
  • Pensioen en verzekeringen

Download hier de flyer of neem contact op met een van onze specialisten.

English

The Coronavirus has now reached the Netherlands. What does this mean for employers?

Many employers have questions regarding the Coronavirus. What are their responsibilities and obligations? Can they refuse access to work for an employee? Who determines when a company must close? What about working time reduction? And how does all this affect pensions and insurances?

Responsibilities, obligations and (precautionary) measures

As an employer, you are obliged to take (precautionary) measures to ensure a safe working environment. So you can inform your employees (whether or not in consultation with the company physician) about the symptoms. You can also agree with your employees to work from home. Furthermore, it is wise to refer your employees to the RIVM guidelines.

For more information, please download our free factsheet or contact one of our specialists.