Header Tax Data Science
08 maart 2020

eHerkenning niet vereist voor aanvraag NOW-regeling

Mijn aanvraag voor de ketenmachtiging is al afgerond

Verricht Crowe HR Services, naast de NOW-aanvraag, overige diensten aan u, zoals het regelen van uw zaken bij het UWV en/of een pensioenfonds? In dat geval heeft Crowe HR Services toch de ketenmachtiging nodig voor het verrichten van haar dienstverlening. Aangezien de ketenmachtiging al is toegekend, hoeft u geen actie te ondernemen.

Indien u de ketenmachtiging enkel heeft aangevraagd ten behoeve van de NOW-aanvraag en Crowe HR Services verder geen diensten aan u verricht, nu of in de toekomst, kunt u overwegen om de ketenmachtiging op te zeggen bij QuoVadis. Voor de procedure van de opzegging verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van QuoVadis. Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden en een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van de looptijd.

Indien u ervoor kiest om de ketenmachtiging op te zeggen bij QuoVadis, vernemen wij dit ook graag. Wilt u dit per e-mail melden aan uw relatiebeheerder en aan hrservices@crowefoederer.nl ? Bij voorbaat dank!