Header Tax Data Science
08 maart 2020

eHerkenning niet vereist voor aanvraag NOW-regeling

Ik heb nog geen ketenmachtiging aangevraagd. Wanneer is dit nodig?

Indien Crowe HR Services diensten aan u verricht waarbij het nodig is om in te loggen met eHerkenning, hebben wij een ketenmachtiging nodig voor het verrichten van onze dienstverlening. Denk hierbij aan het regelen van uw zaken bij het UWV en/of een pensioenfonds.

U kunt tot en met 30 juni de ketenmachtiging aanvragen via onderstaande button. Tijdens deze periode komt de handling fee van € 20 te vervallen. De ketenmachtiging zelf kost € 30,00 per 12 maanden en zal door ons bij aanvang van de periode worden gefactureerd.

Aanvragen ketenmachtiging

Wilt u na 30 juni de ketenmachtiging aanvragen, dan is dat uiteraard nog steeds mogelijk. Wij rekenen dan wel de bovengenoemde handling fee van € 20, naast de hiervoor genoemde kosten voor de ketenmachtiging.

Na 30 juni kunt u geen gebruik meer maken van de aanmeldbutton. Om u aan te melden voor de ketenmachtiging kunt u dan een e-mail sturen naar uw relatiebeheerder en hrservices@crowefoederer.nl, met de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • KvK-nummer
  • Naam contactpersoon
  • E-mail adres contactpersoon (voor verzending contract)
  • Telefoonnummer contactpersoon

Let op! Met de ketenmachtiging machtigt u Crowe HR Services om met een eigen eHerkenningmiddel namens u in te loggen. U krijgt hiermee zelf geen eHerkenningsmiddel.

Twijfelt u of u de ketenmachtiging nodig heeft of heeft u overige vragen over de ketenmachtiging, dan kunt u contact opnemen met Rijk-Pieter Hofstede op telefoonnummer 06 - 53 15 59 45 of via r.hofstede@crowefoederer.nl.