Header Tax Data Science
08 maart 2020

eHerkenning niet vereist voor aanvraag NOW-regeling

Ik heb me aangemeld voor de ketenmachtiging en mijn aanvraag loopt

Verricht Crowe HR Services, naast de NOW-aanvraag, overige diensten aan u, zoals het regelen van uw zaken bij het UWV en/of een pensioenfonds? In dat geval heeft Crowe HR Services toch de ketenmachtiging nodig voor het verrichten van haar dienstverlening. U kunt dus de aanvraag gewoon door laten gaan.

Indien u de ketenmachtiging enkel heeft aangevraagd ten behoeve van de NOW-aanvraag en Crowe HR Services verder geen diensten aan u verricht, nu of in de toekomst, kunt u overwegen om niet verder te gaan met de aanvraag. Indien u de aanvraag wenst stop te zetten, zijn de vervolgstappen afhankelijk van het stadium waarin de aanvraag zich bevindt.

Ik heb het contract van QuoVadis ontvangen, maar deze nog niet geretourneerd.

Onderteken het contract niet en stuur het niet retour aan QuoVadis. Stuur een mail naar uw relatiebeheerder en naar hrservices@crowefoederer.nl waarin u meldt dat u de aanvraag wilt stop zetten. Wij geven dan door aan QuoVadis dat de aanvraag niet zal worden afgerond.

Ik heb het contract van QuoVadis ontvangen en al getekend retour gestuurd.

Uw aanvraag is mogelijk al verwerkt door QuoVadis of zal op korte termijn verwerkt worden. Dit gebeurt meestal binnen 2-3 werkdagen. Neem in dit geval contact op met uw relatiebeheerder. Wij kunnen namelijk de status van uw aanvraag inzien. Indien uw aanvraag nog niet is verwerkt kunnen wij proberen om deze nog te onderscheppen bij QuoVadis.

Indien uw aanvraag al is verwerkt, kunt u de aanvraag opzeggen bij QuoVadis. Voor de procedure van de opzegging verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van QuoVadis. Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden en een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van de looptijd.

Indien u ervoor kiest om de ketenmachtiging op te zeggen bij QuoVadis, vernemen wij dit ook graag. Wilt u dit per e-mail melden aan uw relatiebeheerder en aan hrservices@crowefoederer.nl ? Bij voorbaat dank!