Wanbetaling Pachtovereenkomst
16 juli 2020

Factsheet: UBO-register

De verplichting tot registratie van UBO's treedt al op 27 september 2020 in werking.

Op 8 juli 2020 is het wetsvoorstel UBO-register gedeeltelijk in werking getreden. De wet introduceert een register waarin de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (“UBO’s”) van Nederlandse vennootschappen en juridische entiteiten worden opgenomen. De verplichting tot registratie van UBO´s treedt in werking op 27 september 2020. Voor per deze datum bestaande vennootschappen, rechtspersonen en personenvennootschappen geldt een overgangsperiode van 18 maanden om aan de UBO-registratie tegemoet te komen.

De verplichting tot vaststellen en bijhouden van de identificatie en de registratie van de UBO´s berust bij de vennootschap. Aan de UBO’s is de verplichting opgelegd de vennootschappen van alle informatie te voorzien die daarvoor benodigd is. Het niet voldoen aan de verplichtingen door zowel de vennootschap als de UBO geldt als economisch delict en kan zowel straf- als bestuursrechtelijk worden beboet.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten.  • Arno Biemans
  • Tax Director
  • a.biemans@crowefoederer.nl
  • 06 41 27 20 84


  • Daphne van den Berg
  • Belastingadviseur
  • d.berg@crowefoederer.nl
  • 06 10 21 70 57