Getty Images 499257719 2
02 juli 2020

Factsheet - Private Clients: excessief lenen

Op 17 juni 2020 is het definitieve ‘Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel is bepaald dat DGA’s vanaf 2023 inkomstenbelasting moeten betalen over leningen bij de (eigen) vennootschap die uitstijgen boven € 500.000, met uitzondering van eigenwoningschulden.

Dit wetsvoorstel zal ingaan per 1 januari 2023 met als peildatum 31 december 2023.

Indien de totale schulden aan de eigen BV op peildatum uitstijgen boven de € 500.000, zal het bovenmatige deel worden belast als fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang in box 2. De vrijstelling geldt voor de DGA en fiscaal partner tezamen en dient beoordeeld te worden vanuit de privé positie (leningen bij meerdere a.b.-vennootschappen worden bij elkaar opgeteld). Tevens worden vorderingen aan de vennootschap niet gesaldeerd met de schulden en is de kwalificatie van de zakelijkheid van de schuld niet relevant.

De eigenwoningschulden (afgesloten voor ingang wetsvoorstel) en eigenwoningschulden met recht van hypotheek (afgesloten vanaf ingang wetsvoorstel) zijn uitgesloten van de totale schulden. Voor verbonden personen van de DGA geldt afzonderlijk de vrijstelling van € 500.000, echter het bovenmatige deel van hun schulden zal worden opgesteld bij de totale som schulden van de DGA.

Over het fictief regulier voordeel (bovenmatige deel t.o.v. vrijstelling) zal de DGA 26,9% (tarief 2023) a.b.-heffing moeten betalen. Zo wordt dus over bovenmatig lenen bij de eigen BV afgerekend alsof er een winstuitdeling heeft plaatsgevonden. Het fictieve reguliere voordeel verhoogt de vrijstelling van € 500.000 in het daaropvolgende jaar. Aflossing van bovenmatige schulden zal leiden tot een negatief regulier voordeel, welke verrekend kan worden volgens de verliesverrekeningsregels voor aanmerkelijk belang. Dit negatief regulier voordeel komt vervolgens in mindering op een belastbare dividenduitkering wanneer deze wordt uitgekeerd ter aflossing van de bovenmatige schuld.

Voor DGA’s die momenteel hoge schulden hebben bij de eigen BV zal het wetsvoorstel dus direct bij de ingang hiervan kunnen leiden tot een hoge belastingclaim. Door nu al de gevolgen van het wetsvoorstel te beoordelen in samenhang met de financiële en fiscale situatie van de cliënt, kan bepaald worden of enige actie vooraf noodzakelijk is. Zo zou het in bepaalde situaties bijvoorbeeld voordelig kunnen zijn om nog dit jaar de schuldenpositie te verminderen door gebruik te maken van het huidige a.b.-tarief van 26,3%.

Het Private Clients team heeft de kennis en kunde in huis voor deze beoordeling. Speelt het bovenstaande bij u, of heeft bovenstaande geleid tot vragen, neem dan contact op met de afdeling Private Clients.

Vragen, interesse, afspraak maken?

  • Maarten Arts
  • Belastingadviseur
  • m.arts@crowefoederer.nl
  • 06 10 94 72 50