Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
13 mei 2019

Factsheet: Wet excessief lenen bij eigen vennootschap | Private Clients

Door geld te lenen van uw eigen onderneming ontloopt u belasting op winstuitkering. Het effect hiervan is dat u als dga in sommige gevallen langdurig belastingheffing kunt uitstellen en soms zelfs kunt afstellen.

Omdat dga’s hun onderneming nu als belastingvrije spaarpot kunnen gebruiken, wil het kabinet dit gaan aanpakken. Over de groei van uw vermogen betaalt u in box 2 immers geen belasting, terwijl u in box 3 wel belasting moet betalen indien u winst zou hebben uitgekeerd.

Op 4 maart 2019 heeft staatssecretaris Snel het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap voor internetconsultatie aangeboden. Snel wil met ingang van 1 januari 2022 belasting heffen over leningen vanaf vijf ton, voortkomend uit de gedachte dat dit verkapte winstuitkeringen zijn. De vrijstelling van € 500.000,- geldt voor de dga en fiscaal partner samen. Schulden vanaf vijf ton worden aangemerkt als fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang. Eigenwoningschulden met recht van hypotheek (afgesloten vanaf ingang wetsvoorstel) en bestaande eigenwoningschulden (afgesloten voor ingang wetsvoorstel) zijn van de maatregel uitgezonderd. De peildatum is 31 december 2022. Belastingplichtigen krijgen tot 2023 de tijd om hun schuld bij de vennootschap te vereffenen. Vorderingen aan de vennootschap worden niet met de schulden gesaldeerd.

Wat de gevolgen van dit wetsvoorstel voor u zijn, dient in samenhang met uw persoonlijke financiële en fiscale situatie te worden beoordeeld. De professionals van de afdeling Private Clients zijn u hiermee graag van dienst. Ook voor vragen over dit onderwerp kunt u met één van onze adviseurs contact opnemen.

Bekijk hier de volledige factsheet.